Sam Ghandchiسام قندچي روزهای آغاز فیلترینگ اینترنت و شکل گیری نایاک
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2819-niac-filtering.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2YWNiEz

http://bit.ly/2YZzo8P    http://bit.ly/2Ia5RPq

 http://bit.ly/2KufJpt   http://bit.ly/2OPXdfu

 

internet-filtering

 

آغاز حضور ایرانیان در اینترنت 30 سال پیش بود و در آنزمان تقریباً همه با نام واقعی در بحثها شرکت می کردند. در سالهای نخست فعالیت ایرانیان در اینترنت 5 گروه برای مبارزه با تبعیض علیه ایرانیان شکل گرفتند و در اینترنت حضور فعال داشتند و آنها بعدها متحد شده و تشکیلات نایاک را به وجود آوردند. بعضی از آن افراد در ساختن اینترنت در داخل ایران نقش مهمی ایفا کردند و با این کار به جامعه ی ایران خدمت کردند. اما حدود 25 سال پیش در گروه خبری اس سی آی اولین خبرها در مورد فیلترینگ بعضی سایتها در داخل ایران مطرح شد و آن افراد که دست اندرکار اینترنت در ایران بودند و در اس سی آی در آنزمان حضور داشتند، پاسخ دادند که چون در مدارس ایران اینترنت نصب کرده اند، برای فیلتر کردن پورنوگرافی، سیستم فیلترینگ ایجاد شده است. مدتی بعد بحث فیلترنیگ سایتهای سازمان مجاهدین خلق در همان گروه خبری اس سی آی مطرح شد و همان افراد این موضوع را تأیید و توجیه کردند. حدود 20 سال پیش سایتهای بیشتری بلوک شدند. سایت شخصی این قلم 14 سال پیش فیلتر شد و همزمان کم کم تکنولوژی پروکسی برای عبور از فیلترینگ اینترنت رشد کرد، اما همچنان این دیوار چین برگرد اینترنت ایران وجود دارد که روز گذشته در مقاله ای تحت عنوان «کجای این حرف پمپئو جنگ روانی است: ظریف از توییتر استفاده می کند اما مردم ایران بلوک هستند»، به این حقیقت تلخ اشاره شد. گفته می شود بودجه ای را که رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران به فیلترینگ اینترنت اختصاص داده بیش از یک میلیارد دلار است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم مرداد ماه 1398
August 12, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH