Sam Ghandchiسام قندچي از یادداشت های امیر اسدالله علم تا اسلام شناسی علی شریعتی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2815-alam-shariati.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/31x1x4C      http://bit.ly/2GWNHAO

 

alam-shariati

 

به تازگی آقای اکبر گنجی سری مقالاتی درباره کتاب هفت جلدی یادداشت های امیر اسدالله علم منتشر کرده که بحثهای زیادی را در اینترنت بویژه با سلطنت طلبان، دامن زده است. این کتاب سالها پیش منتشر شده، اما بحثهای دنیای مجازی در میان فعالان سیاسی نشان می دهد که این کتابها را در این سالها نخوانده بودند، چون بحثها به شکلی است که گویی کتاب، تازه منتشر شده است. شاید مورد مشابه کتاب «اسلام شناسی» دکتر علی شریعتی است. از انتشار آن کتاب سالها ست که می گذرد و در آن کتاب علی شریعتی به روشنی هم ماجرای حضرت محمد و بنی‌قریظه در قرآن را مطرح کرده و از آن دفاع کرده، و هم ماجرای زینب بنت جحش همسر زید، پسرخوانده پیغمبر اسلام و وحی سوره ای را در توجیه طلاق او از زید و ازدواجش با حضرت محمد، نقل کرده و صحت آنها را تصدیق کرده، و از همه ی این کارهای منتسب به حضرت محمد دفاع کرده است. مطمئناً چنین مواضعی را نمی شود اصلاح طلبی در اسلام خواند. شاید آن کتاب را نیز اکثر فعالان سیاسی و حقوق بشر ایران نخوانده اند که هیچوقت حرفش را نمیزنند و حتی خانم شیرین عبادی هنگامیکه تازه به خارج آمده بودند نخستین کتاب خود را به دکتر علی شریعتی تقدیم کردند، و همزمان در همان زمان از نایاک حمایت می کردند و در همان مصاحبه ی مطبوعاتی می خواستند سلطنت طلبان را نیز راضی کنند. شخصاً تصور نمی کنم که خانم شیرین عبادی نه تعلق خاطری به دکتر علی شریعتی داشته باشد و نه عامل نایاک یا سلطنت طلبان باشد، ولی با اطمینان می توانم بگویم که بسیاری از فعالان سیاسی ما وقتی پای چهره های معروف تاریخ به میان آید، بدون آنکه واقعاً کارهای آنها را خوانده باشند، فقط برای راضی کردن همه، حرفهایی میزنند که درست نیست. ای کاش همین کاری را که آقای اکبر گنجی شروع کرده اند، یکنفر درباره کارهای دکتر علی شریعتی انجام دهد تا فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران واقعاً با نظرات ارتجاعی دکتر علی شریعتی آشنا شوند. می دانم کارهای آکادمیک در آن مورد زیاد شده اما کاری ژورنالیستی نظیر نوشته های اخیر آقای اکبر گنجی در مورد یادداشتهای اسدالله علم، انجام نشده است.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم مرداد ماه 1398
August 10, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH