Sam Ghandchiسام قندچي  آینده نگری درسی است که اپوزیسیون ایران می تواند از استیو جابز بیاموزد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2775-steve-jobs.htm

مطالب مرتبط:  1     2

 

steve-jobs  

 

هدف از این یادداشت تلاشی دیگر برای اسطوره سازی از استیو جابز نیست که صاحب این قلم نه مورخ هستم و نه متخصص در مورد زندگی و کارهای استیو جابز، چه خوب و چه بد. اما از دیدگاه نگارنده این سطور اپوزیسیون ایران می تواند یک چیز را از استیو جابز و دیگر بنیانگذاران شرکت های کامپیوتریِ نسل جدید که شکل دهندگان سلیکانولی کالیفرنیا بودند، بیاموزد و آنهم اینکه به جای اتلاف وقت برای قانع کردن شرکتهای قدیمیِ معروف جهت سرمایه گذاری روی کامپیوترهای خانگی، رفتند خود به قول آمریکایی ها با بودجه ای در حد بند کفش، ایده های تازه شان را پیاده کردند و اتفاقاً دیری نگذشت که بزرگترین شرکت کامپیوتری آن دوران در آمریکا یعنی آی بی ام با دیدن کامپیوترهای خانگی شرکت اپل، محصولی مشابه ساخت و اسمش را گذاشت «آی بی اِم پی سی». استیو جابز همیشه از خاطره ی خود از محل هایی که خیریه ها به بیخانمانها غذا می دهند، حرف میزد که مدتها به این شکل زندگی کرده بود. بعدها نیز دوباره مدیران بوروکرات فسیل شده که حتی بعضاً توسط خود استیو جابز استخدام شده بودند، مدیریت اپل را در دست گرفتند و استیو جابز را که بینانگذار اپل بود، اخراج کردند، و اپل را تا یک قدمی ورشکستگی کامل کشاندند، و دوباره استیو جابز رفت شرکت دیگری راه انداخت به نام «نکست». چند سال بعد، پس از بازگشت پرماجرا به اپل، استیو جابز توانست با آینده نگری و نوآوری تازه ی خود یعنی «آی پاد» و بعد هم همین «آیفون» که جهان را تسخیر کرده، اپل را نه تنها از ورشکستگی نجات دهد، بلکه اندکی پس از مرگش، اپل به بزرگترین شرکت تاریخ آمریکا تبدیل شد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم تیر ماه 1398
July 16, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH