Sam Ghandchiسام قندچي سهیل عربی درباره امثال بزهکارانی که #علیرضا_شیرمحمدعلی را در زندان فشافویه کشتند هشدار داده بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2703-soheil-arabi-shirmohammadi.htm

پی نوشت 28 خرداد ماه 1398 درباره زندان فشافویه، سهیل عربی و علیرضا شیرمحمدعلی: به نقل از توییتر: ویدیو شیون خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی بر مزار زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی. زندانی سیاسی آقای سهیل عربی همبند زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی بارها طی نامه ‌از تهدید جانی از سوی بزهکارانی در داخل سلول خود در زندان فشافویه گفته بود، اما قوه‌قضاییه به جای رسیدگی، آن نامه‌ها را دستمایه‌ی تفهیم اتهام‌های تازه علیه سهیل قرار داد!

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2ZloCq3   https://goo.gl/xZnsvw  

 

soheil-arabi-fashafooyeh-alireza-shirmohammadi

 

امروز قتل بیرحمانه ی زندانی سیاسی #علیرضا_شیرمحمدعلی به دست چند جنایتکار در زندان فشافویه تهران دل ملتی را به درد آورده است. اما مدتهاست که زندانی سیاسی سهیل عربی دقیقاً در مورد همین وضعیت در زندان فشافویه هشدار داده بود وقتی خود آقای سهیل عربی از سوی بزهکارانی که به عمد توسط مسؤلان زندان در سلول سهیل عربی قرار داده شده بودند، مورد تهدید جانی قرار گرفت. رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران مسؤل این جنایات است وقتی به شکایات سهیل عربی ها توجه نکرده و زندانیان سیاسی را در زندان عمومی با جنایتکاران در زنجیر کرده و مسؤلان زندان هم این بزهکاران را در سلول زندانیان سیاسی گذاشته و اجازه داده اند که چاقو حمل کنند؛ تازه بگذریم که در قرن بیست و یکم اصلاً انسانها را به خاطر عقایدشان زندانی کردن در هر رژیمی محکوم است، بویژه وقتی امثال علیرضا شیرمحمدعلی ها و سهیل عربی ها هیچ کار دیگری جز بیان نظرات خود انجام ندادند. خبرهای رسیده از زندان زنان در قرچک نیز حاکی از وضعیت مشابهی است برای زندانیان سیاسی خانمها صبا کردافشاری، یاسمن آریانی، سپیده قلیان، شکوفه یداللهی، مرجان داوری، سپیده مرادی، و الهام احمدی که توسط سه زندانی بزهکار که نامهای آنها را اپوزیسیون اعلام کرده، مورد تهدید جانی قرار گرفته اند.
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و  چهارم خرداد ماه 1398
June 13, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH