Sam Ghandchiسام قندچي سخنان بسیار مهم امروز دکتر اسماعیل نوری علا در مهستان درباره اعتماد و آلترناتیو
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2666-nooriala.htm

مطلب مرتبط: http://www.ghandchi.com/2667-hassan-etemadi.htm

 

iraq-south-korea

 

امروز یکشنبه پنجم خرداد ماه 1398 آقای دکتر اسماعیل نوری علا در جلسه هفتگی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بحث بسیار مهمی را کوتاه و گویا در مورد آلترناتیو و کسب اعتماد مردم مطرح کردند که از دقیقه 7 تا دقیقه 30 کلیپ ویدیویی می توان گوش کرد و در واقع این سخنان تفاوت برخورد ایشان را که سالهاست برای ایجاد آلترناتیو تلاش کرده اند، با بسیاری افرادی که اینجا و آنجا با داغ شدن اوضاع ایران در ظاهر حرفهای مشابهی میزنند، نشان می دهد. توجه به سخنان امروز آقای دکتر اسماعیل نوری علا و آقای منوچهر یزدیان را به همه خوانندگان توصیه می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم خرداد ماه 1398
May 26, 2019

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH