Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره توییت امروز خانم دکتر شادی صدر و موضوع تعصب معکوس که از سوی برخی همجنسگرایان دیده می شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2656-lgbt.htm

 

lgbt

 

توییتی امروز خانم شادی صدر به زبان انگلیسی منتشر کرده اند و شخصاً در مورد جزئیات موردی که در آن توییت بحث شده اطلاعی ندارم و می دانم که در ارتباط با کارهای برخی همجنسگراسیتزها در روز مبارزه با هموفوبیا یعنی 28 اردیبهشت است و فقط بحث ایشان موضوع تعصب معکوس نیست که اینجانب مدنظر دارم، اما از دیدگاه این قلم خوب است به موضوع تعصب معکوس هم توجه کنیم هرچند در جامعه ایران مسأله ای که این قلم مطرح میکنم ابداً موضوع اصلی برای فعالان حقوق بشر نیست و تعصب علیه ال جی بی تی اصل مسأله است که دکتر شادی صدر، خانم شادی امین و دیگر فعالان حقوق بشر به درستی مورد تأکید قرار می دهند. شخصاٌ 30 سال پیش مورد تعصب معکوس قرار گرفتم. آنزمان یک کار کنتراتی برای شرکتی که کنتراتچی اپل بود برای چند ماهی در محل خود شرکت اپل در شهر کوپرتینو در شمال کالیفرنیا گرفته بودم. خانمی که مدیر در سایت اپل بود از شوهرش طلاق گرفته بود و بعد فهمیده بود که لزبین است و پارتنرش را هم بعضی وقتها معمولاً بعداز ظهر جمعه به شرکت می آورد. اصلاً هیچوقت فکر نمی کردم این موضوع به من ربطی دارد و سانفرانسیسکو و کلاً منطقه شمال کالیفرنیا بعنوان مکه ال جی بی تی شناخته می شود و تازه دیدگاه های خودم نیز در مورد موضوع ال جی بی تی هواداری کامل است و خیلی هم لیبرال. اما چون قیافه ام خاورمیانه ای بود و مشخصا هم می دانست ایرانی هستم مسأله داشت و فکر می کرد با لزبین بودن او مشکل دارم و همانطور که گفتم شرکت کنتراتچی مرا به آنجا فرستاده بود یعنی این خانم مدیر در مصاحبه استخدامی شرکت نداشت و جالب است که صاحبان و رؤسای آن شرکتِ کنتراتچی هم دو آقا، گِی بودند که با هم ازدواج کرده بودند و هیچ تعصبی هم زمان استخدام نداشتند و کاری نداشتند که اهلیتم از کدام کشور است. به هرحال این خانم هروقت بحثی در مورد کار یا انتقادی داشتم، شخصی می گرفت و آخرش هم بیرونم کرد و آن دو آقای صاحبان آن شرکت کنتراتچی گفتند که دست آنها بسته است و مشتری که شرکت اپل باشد نخواسته که آنجا کار کنم. رویهم رفته سه ماه بصورت کنتراتی در شرکت اپل کار کردم اما تجربه تلخی بود و یکی هم که آنجا کار می کرد گفت که این خانم فکر می کرده تو با ال جی بی تی، بدی چون ایرانی هستی و تورو مدتی بود می خواسته اووت کنه. کار بهتری پیدا کردم و هیجوقت پیگیری نکردم. در واقع جامعه ال جی بی تی در منطقه شمال کالیفرنیا بسیار قدرتمند و تعصب معکوس نسبت به دوجنسگرایان واقعیتی انکار ناپذیر است و مثل اینکه در کشوری با اکثریت شیعه زندگی کنید و سنی باشید:) به هر حال از شوخی گذشته، برای ایران اینگونه تعصب معکوس اصلاً مطرح نیست ولی شاید کسانی که در مطبوعات مورد نقد خانم دکتر شادی صدر به آنها اشاره شده مواردی نظیر آنچه ذکر شد را در آمریکا می دانند که بویژه در شمال کالیفرنیا حقیقت دارد و شخصاً بعنوان یک دوجنسگرا همانطور که ذکر شد تجربه کرده ام. البته در مورد بحث معینی که ایشان می کند خبر ندارم و احتمالاً اصلاً به تجربه این قلم که ذکر شد ربطی نداشته باشد. فقط توییت خانم شادی صدر مرا یاد این خاطره انداخت. اینهم لینک مقالات این قلم در ارتباط با ال جی بی تی و با آرزوی موفقیت های بیشتر برای فعالان حقوق بشر و ال جی بی تی بویژه دکتر شادی صدر و خانم شادی امین در سالگرد روز مبارزه با هموفوبیا که دو روز پیش بود (1).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام اردیبهشت ماه 1398
May 20, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره ال جی بی تی

http://bit.ly/2VWsvVm 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH