Sam Ghandchiسام قندچي ازدواج شرعی دائم در اسلام، متعه یا صیغه، و ویدیویی که به تازگی در اینترنت پخش شده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2652-sighe.htm

پی نوشت 31 ماه اردیبهشت 1398: آقای دکتر حسین باقرزاده در یادداشتی امروز به این قلم اطلاع دادند که متن مقاله 30 سال پیش خود را در اس سی آی در اختیار ندارند اما دو نوشته دیگر به شرح زیر مرتبط با این موضوع در سالهای اخیر منتشر کرده اند:

ازدواج سفید، ازدواج سیاه، حسین باقرزاده
https://news.gooya.com/2019/03/post-24000.php
صیغه، امتداد منطقی ‌نهاد ازدواج در ایران، دکتر حسین باقرزاده
http://www.feministschool.com/spip.php?article1981

 

islamic-marriage

 

هفته گذشته ویدیویی در اینترنت پخش شده که در آن دختر خانم نوجوانی صحبت می کند که در مدرسه ای در ایران دانش آموز است و آخوندی به آن مدرسه رفته و در مورد صیغه یا ازدواج موقت تبلیغ کرده و باعث ناراحتی شدید این دختر خانم دانش آموز شده است. امیدوار بودم فعالان جنبش زنان به بحث این ویدیو می پرداختند که مطمئناً بسیار بیش از این قلم در این عرصه مطلع هستند. از دیدگاه این قلم اگر قرار باشد در جامعه ای هنوز ازدواج یعنی به رسمیت بخشیدن رابطه ی عاطفی و جنسی انسانها توسط دولت یا مذهب برقرار باشد، ازدواج شرعی دائم در اسلام اگر نه بیشتر، مطمئناً کمتر از صیغه، قابل نقد نیست، که در آن رابطه جنسی با دختر 9 ساله که پدوفیلی یعنی بچه بازی است مجاز بوده و مهریه که قیمت گذاری روی خانمها است و بزرگترین توهین به یک انسان می تواند باشد و شاید بازمانده از دوران برده داری در جامعه بشر است، همچنان در قرن بیست و یکم در میان مسلمانان امری عادی تلقی می شود. رابطه متقابل دختر و پسر جوان از جمله ازدواج سفید که با استفاده از پوشش صیغه به خاطر اجبار در رژیمی اسلامی مرسوم شده، هزار بار بر اینگونه ساختارهای ارتجاعی بنیانی 1400 سال پیش، شرف دارد. لازم به تذکر است که اینها وحشیانه ترین مسائل قوانین شرع اسلام نیستند و سنگسار و قطع اعضا بدن، قتل مرتد، پرتاب همجنسگرایان از صخره و کل قوانین قصاص که همچنان بیشتر آنها در قانون اساسی رژیم اسلامی حاکم بر ایران وجود دارد، بدترند و آنهم در قرن بیست و یکم و نه در کتب مذهبی بلکه در قوانین جاری یک کشور! حدود 30 سال پیش آقای دکتر حسین باقرزاده در گروه خبری اس سی آی در یوزنت بحث جامعی در مورد ازدواج شرعی اسلامی چه دائم و چه موقت، ارائه کرده بود و البته در آن روزگار ایرانی ها مطالبشان را در اینترنت به زبان انگلیسی می نوشتند.  لینک مطلب دکتر حسین باقرزاده را ندارم که حدود 30 سال پیش در مورد ازدواج شرعی اسلامی و صیغه نوشته بودند و مطمئناً ایشان در این زمینه خیلی بیش از این قلم مطلع هستند. امیدوارم اگر دوستانی آن مطلب را در اختیار دارند و بویژه اگر به فارسی ترجمه شده باشد، منتشر کنند، و مطمئنم که کارهای نظری بیشتری نیز در این زمینه در این سالها در اینترنت ارائه شده که اکنون حاضرالذهن نیستم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم اردیبهشت ماه 1398
May 19, 2019

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH