Sam Ghandchiسام قندچي آسانژ، ویکی لیکس، پرزیدنت ترامپ و دستگاه دولت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2586-assange-trump.htm

Assange, Wikileaks, President Trump, and the Establishment

http://www.ghandchi.com/2586-assange-trump-english.htm

 

assange-trump

 

امروز جولین آسانژ بنیانگذار ویکیلیکس، در انگلستان دستگیر شد و هنگامیکه از پرزیدنت دونالد ترامپ در این مورد سؤال شد، او نمی خواست دخالت کند و برخی از مردم شگفت زده شدند چرا که در طول انتخابات سال 2016، آقای دونالد ترامپ با علاقه، برخی یافته های آسانژ در مورد هیلاری کلینتون را که نامزد ریاست جمهوری سال 2016 حزب دموکرات بود، ذکر کرده بود. واقعیت این است که پرزیدنت ترامپ با برنده شدن آرای ضددستگاه، برنده انتخابات شد، آرائی که به طور کلی لزوما متعلق به یکی از دو حزب جمهوری خواه با دموکرات نیست. در واقع، آقای برنی ساندرز، مستقل، نامزد دموکرات ها در سال 2016 بود و شماری از رای های ضددستگاه را جذب کرد، اما خانم کلینتون که نامزد نهایی حزب دموکرات شد، از نگاه رای دهندگان به عنوان نماینده دستگاه نگریسته می شد. در واقع، پرزیدنت اوباما درست مانند پرزیدنت ترامپ، در دور اول، با جذب آرای ضددستگاه پیروز شد و برخی آنرا در سال 2008 انقلاب اوباما نامیدند، اما با گذشت زمان، پرزیدنت اوباما بیشتر و بیشتر با دستگاه شناخته شد و در پرونده آسانژ و ویکی لیکس، پرزیدنت باراک اوباما، موضع بسیار اقتدارگرایانه ای اتخاذ کرد و دسترسیِ سازمان های خبری دولت ایالات متحده به وب سایت های ویکی لیکس، ممنوع کرد.
 
واقعیت این است که در ایالات متحده همواره تعداد قابل توجهی از مردم خود را با دیدگاه های ضددستگاه تعریف می کنند و آنها را می توان آنارشیست نامید، اما لزوما آنها خودشان را چنین نمی پندارند. به عنوان مثال حمایت حزب چای (1) برای موفقیت پرزیدنت ترامپ در سال 2016 بسیار مهم بود، اما در واقع، این پیروزیِ حزب جمهوریخواه ایالات متحده بود که اساسا محافظه کار است، در حالی که دیدگاه حزب چای بسیار شبیه به حزب لیبرتِریَن در ایالات متحده آمریکا است که با نگرش ضددستگاه همخوانی دارد. به طور خلاصه، در تاریخ سیاسی غرب، نظرات ضددستگاه و آنارشیسم به طور کلی، واقعا نمی توانست هیچ حکومتی را بیافریند که برای دیدگاه های آنارشیستها معنی دار باشد، زیرا نه فقط ایده آل، بلکه هدف فوری آنارشیسم تخریب هرگونه دولت است (2).

 

همچنین ممکن است جالب باشد توجه کنیم که چپ در ایالات متحده در سالهای 1960 و اوائل سالهای 1970 در زمان جنبش ضد جنگ ویتنام بیشتر ضد دستگاه بود؛ گروه اس دی اس که رهبری جنبش جوانان را در آن سالها در دست داشت جریانی آنارشیست بود، اما در سال های اخیر، چپ بیش از محافظه کارانی مانند پرزیدنت ترامپ، هوادار دستگاه شده است و فقط نگاهی به شبکه خبری سی اِن اِن این واقعیت را نشان می دهد. بنابراین، حتی اگر برخی از نیروهای ضددستگاه، امروز از واکنش پرزیدنت ترامپ به خبر دستگیری آسانژ ناراضی باشند، هنوز ممکن است برای پرزیدنت ترامپ در سال 2020 رأی دهند؛ زیرا پرزیدنت ترامپ از ایده های ضددستگاهِ بیشتری حمایت می کند، تا چپ هایی که تلاش کرده اند، آقای برنی ساندرز را از برخی دیدگاه های ضددستگاه که ایشان در انتخابات 2016 بیان می کرد، دور کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم فروردین ماه 1398
April 12, 2019

 

پانویس:


1. Tea Party Illusion and Economic Reality
http://www.ghandchi.com/642-JoeThePlumberEng.htm
 
2. آنارشیسم
https://goo.gl/hGT9V6
Anarchism
https://goo.gl/oiTvfv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH