Sam Ghandchiسام قندچي نوار بهداشتی برای زنان: در حاشیه ی خبرهای سیلزدگان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2576-navar-behdashti.htm

 

navar-behdashti

 

در حاشیه خبرهای سیلزدگان (1)، برخی فعالان جنبش زنان در مورد نیاز خانمهای مناطق سیلزده به نوار بهداشتی، یادآور شده اند. این موضوع مرا به یاد برخی فعالان زن در آمریکا می اندازد که چند سال پیش هنگام جمع آوری کمک برای بی خانمانها در شهرهای بزرگ درباره نیاز خانمهای بی خانمان به کرست زنانه، تذکر می دادند. برای ما مردها درک این نیازها و خجالت کشیدن از طرح آن، سخت است. خودم از سه ماه پیش بعد از آنکه عمل سرطان پروستات داشتم (2)، هنوز خیلی اوقات مجبورم پوشک بپوشم و حالا بهتر می فهمم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم فروردین ماه 1398
April 5, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره سیلزدگان در ایران

http://bit.ly/2WPbIPT

 

2. سرطان پروستات: شانس آوردم اما همه آقایان بهتر است هر سال آزمایش کنند
http://www.ghandchi.com/2429-prostate-cancer.htm

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH