Sam Ghandchiسام قندچي مشاهدات عجیبی در حساب توییتری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2477-twitter-weird.htm

A Weird Observation on my Twitter Account

http://www.ghandchi.com/2477-twitter-weird-english.htm

 

twitter

 

حساب شخصی و ایرانسکوپ این قلم در توییتر، حسابهایی معمولی مثل هر کس دیگری هستند و *فالوینگ* و *فالور* ها نیز کاملاً در معرض دید عموم قرار دارند، و هیچ چیز پنهان نیست. هرگز از لیست های توییتر استفاده نکرده ام و در واقع تا چند لحظه پیش که در مورد مشاهداتی که میخواهم در اینجا مورد بحث قرار دهم، در گوگل جستجو کردم، حتی نمی دانستم لیست توییتر وجود دارد. بنابراین حساب توییترم، اگر بخواهم از اصطلاحات جوانان امروز استفاده کنم، کاملا وانیل است :-) درست است که پست های مختلف از حساب های توییتری گوناگون را گاه به گاه می خوانم، اما تنها کمتر از 10 نفر را در لیست *فالوینگ* دارم که غیر از یکی دو نفر آنها، اصلاً چیزی پست نمی کنند:) حدود 400 فالور دارم و اسامی آنها را هرکسی از جمله خودم می تواند ببیند. اما چند روز پیش به طور تصادفی یک حساب توییتری را چک کردم چون خبری را در ارتباط با فردی که شخص معروفی است دیدم که از حساب توییتری او نقل شده بود و تصمیم گرفتم کل رشته خبر را در توییتر خود او بخوانم. با شگفتی دیدم آن شخص *فالور* حساب توییتری این قلم است، اما اسمش هرگز در فهرست*فالور* های توییترم نبوده است. دیدم که حتی می توانم پیام خصوصی به آن فرد بفرستم، هرچند همیشه در وبسایتم بحث می کنم و به ندرت در 10سالی که در توییتر بوده ام برای کسی پیامی فرستاده ام. اما تصورم این بود که اگر کسی در توییتر مرا فالو کند حتی از طریق لیستی پنهان، توییتر، آن *فالور* را اگر نه به طور عمومی، اما وقتی خودم وارد حساب کاربری ام می شوم، نشان می دهد. ظاهرا اطلاعم در این مورد غلط بوده است! از این موضوع که کسی مرا فالو کند ناراحت نیستم و در واقع آنرا نوعی احترام، تلقی می کنم اما حدس می زنم که دانشم از توییتر خیلی محدود است که همه این مشاهدات به نظرم عجیب و غریب آمده است. از شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام هرچند یکبار در آنها حساب باز کردم، اما ابداً استفاده نمی کنم، و حتی فیس بوک و توییتر را که استفاده می کنم، فقط برای اطلاع رسانی مطالب تازه ای است که در وبسایتم درج می شوند. با این وجود، فکر کردم که این مشاهدات را با خوانندگان عزیز به اشتراک گذارم. شاید این فقط یک چیز بی اهمیت از دید کاربران واقعی توییتر است اما به نظرم عجیب و غریب بود. در پانویس زیر حساب های توییتری خود و لینک هریک را برای اطلاع خوانندگان، لیست کرده ام.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم بهمن ماه 1397
February 15, 2019

 

پانویس:

 

1. حسابهای توییتری شخصی و ایرانسکوپ

@iranscope بیشتر مطالبی به فارسی
https://twitter.com/iranscope
@ghandchi همه مقالات این قلم به فارسی و انگلیسی
https://twitter.com/ghandchi
@ayandehnegar مقالات انگلیسی این قلم و  مقالات دیگری به زبان انگلیسی
https://twitter.com/ayandehnegar
@iranscopetv  حسابی قدیمی که سالهاست استفاده نکرده ام
https://twitter.com/iranscopetv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH