Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به آقای فرخ نگهدار در مورد 70 میلیون اسکناس یک دلاری معروف در گفتگو با #فرشگرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2268-farrokh-negahdar.htm

 

farrokh-negahdar-bbc

 

روز گذشته آقای فرخ نگهدار در گفتگویی با گروه جدیدالتأسیس #فرشگرد (1) در تلویزیون بی بی سی فارسی در مخالفت با دریافت کمک مالی اپوزیسیون از کشورهای خارجی، گفتند که این گروه ها می توانند از مردم در داخل کشور پول بگیرند و اگر هر ایرانی یک دلار به آنها کمک کند، می شود هفتاد میلیون دلار. چرا هواداران چپی و اسلامی اصلاح طلبان در خارج کشور نظیر خود آقای فرخ نگهدار همین کار را نمی کنند تا برای خود رسانه فارسی زبان راه اندازند و صبح تا شب رسانه های فارسی زبان کشورهای خارجی را در اِشغال خود درنیاورند. در واقع 70 میلیون دلار، یعنی حدود بودجه صدای آمریکا، در حالیکه اصلاح طلبان و هواران چپی آنها در 15 سال گذشته، با استراتژی حساب شده، مدیریت رسانه های فارسی زبان را در کشورهای اروپایی و آمریکا، به تصرف خود در آورده اند. اما در رابطه با جمع فرشگرد که یکی دو روز پیش اعلام شده است. شخصاً هیچ نه با آنها تماسی داشته ام و نه در مورد تأسیس آن اطلاعی داشتم و خبر تأسیس فرشگرد را فقط در اینترنت دیدم. اما نام برخی از امضا کنندگان بیانیه فرشگرد را در سالهای گذشته در اینترنت دیده ام و به یاد دارم که فعالین مدنی و سیاسی با صداقتی هستند که سالها از حقوق بشر مردم ایران دفاع کرده اند. اختلاف نظر هم چیزی عجیب در اپوزیسیون هیچ کشوری نیست. اینکه عده ای از چپ در خارج کشور، تصویری را از سران ساواک رژیم شاه بعنوان بنیانگذاران فرشگرد منتشر کرده اند، نشان می دهد چپ ایران تا چه حد سقوط کرده است. گروه فرشگرد به روشنی ضدیت خود را با اسلامگرایی و کمونیسم اعلام کرده است و اسلامگرایان و چپی ها هم اگر پاسخی به نظرات آنها دارند، می توانند ارائه دهند. شخصاً هم از کاربرد اصطلاح "ارتجاع سرخ و سیاه" که ساخته رژیم شاه بود و توسط این گروه به کار رفته، راضی نیستم ولیکن نه به این دلیل که اسلامگرایان و کمونیسم را ارتجاعی نمی دانم، بلکه رژیم شاه نیز که در آن دوران از این اصطلاح استفاده می کرد، خود فرشته دموکراسی نبود و رژیمی استبدادی بود که مخالفانش را در زندانهای ساواک، شکنجه و اعدام می کرد، و زندان اوین را همان رژیم شاه بنا کرد هرچند جنایات رژیم اسلامی، روی رژیم شاه را سفید کرده است و اینها مسائل خصوصی در مورد شاه نیست بلکه مسائل عرصه عمومی در ایرانِ دوران رژیم شاه است. بااینهمه فراموش نکنیم که رژیم شاه، کشور را پیشرفت داد و نوستالژی دوران شاه قابل فهم است وقتی کوکلاکس کلان اسلامی (2) در 40 سال گذشته، تلاش کرده زندگی فرهنگی و اجتماعی را در ایران، 1400 سال به عقب ببرد. دیگر آنکه در ارتباط با دریافت کمک مالی بین المللی، از لخ والسا تا واتسلاو هاول در اپوزیسیون اروپای شرقی کمک خارجی از آمریکا و کشورهای اروپایی دریافت می کردند و به اذعان خود آنها بدون کمک خارجی نمی توانستند پیروز شوند. این حرفهای حرام کردن کمک خارجی همه این سالها تاکتیکی از سوی جمهوری اسلامی در خارج بوده است. همانطور که زمان شاه همین اسلامگرایان مرغ یخ زده را حرام کردند ولی امروز وقتی می خواهند به مردم لطف کنند به آنها مرغ یخ زده می دهند. هدف رژیم اسلامی از بدجلوه دادن دریافت کمک مالی از خارج برای این بوده تا اپوزیسیون را نابود کند و جالب است که خود اصلاح طلبان و هواداران چپی آنها که جا نماز آب می کشند و نقش مهمی در راه انداختن همه این حرفها داشته اند، در 15 سال گذشته مدیریت و کنترل صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی و دیگر رسانه های فارسی زبان خارجی را با استراتژی حساب شده ای، به دست آورده اند.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم شهریور ماه 1397

Sept 20, 2018

 

 

پانویس:

 

1. توییتر فرشگرد

https://goo.gl/HLeNRJ

 

5. کوکلاکس کلان اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 
 

 

 مطلب مرتبط

یک حرف بعضی از فرشگردی ها درست است که می گویند ما در ایران یک اپوزیسیون مدرن نداشته و نداریم
http://www.ghandchi.com/2474-opposition-modern.htm

درباره فرشگرد

https://goo.gl/VGnTV1

 
 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH