Sam Ghandchiسام قندچي درخواستی از برخی همکاران روزنامه نگار در ارتباط با ثبت ناشایست کپی رایت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2140-copyright.htm

 

creative-commons

 

حدود 30 سال است در اینترنت مطلب منتشر می کنم و کپی رایت برای هیچ نوشته ام نگذاشتم تا کسانی که می خواهند نوشته ها را توزیع کنند، دچار دردسر و اتلاف وقت نشوند. اما برخی از همکاران روزنامه نگار، عکسها و ویدیوهایی را که حتی به آنها تعلق ندارد و از ایران می رسد ثبت کپی رایت می دهند و برای دیگران که می خواهند آن مطالب را توزیع کنند باعث دردسر می شوند. حتی یکی از این دوستان، ناشر و روزنامه نگاری با سابقه در کانادا است و یکبار ویدیویی را که اینجانب خود تهیه کرده بودم و در کانال یوتیوبم گذاشته بودم، بدون اطلاع این قلم، خودسرانه ثبت کپی رایت داده بود در صورتیکه مشخص بود بینندگان آنرا از کانال ایرانسکوپ تماشا می کردند، و می توانست قبل از چنین اقدامی از اینجانب صلاح و مصلحت کند؛ در نتیجه با اینکه آن ویدیو را مدتها در کانال یوتیوب خود توزیع می کردم، حذف کردم چون وقت پیگیری قضایی یا تماس با آن آدم بی ملاحظه را نداشتم. قصدم توهین به کسی نیست اما برخی دوستان تا کاری را یاد می گیرند فکر می کنند عالی.. بدون آنکه به اثر اقدامشان بر دیگران فکر کنند و از کسانیکه چهارتا پیراهن بیشتر در این کارها پاره کرده اند، صلاح و مصلحت کنند. اگر این دوستان می خواهند محتوایی را ثبت بدهند اقلاً ثبت کرییتیو کامنز (1) بدهند و مشخصاً نوعی از کریییتو کامنز که دیگران بتوانند راحت از آن محتوا بدون دردسر استفاده کنند و لازم نباشد نام ثبت کننده را ذکر کنند و یا با ثبت کننده برای استفاده از محتوا، تماس بگیرند. اگر محتوا را خودشان تولید کرده اند برایم قابل فهم است و به خودشان مربوط است، اما تصویر یا ویدیویی که دیگران تولید کرده اند و آزادانه در اینترنت گذاشته اند اگر کسی می خواهد ثبت کند که حفظ شود، کرییتیو کامنز راه درست است و نه غیرقابل استفاده کردن کار با ثبت غلط کپی رایت. اگر هم این کارها را وارد نیستند، چرا اصلاً میروند ثبت می دهند، وقتی چیزی به آنها اصلاً از اول تعلق نداشته و فقط باعث می شوند مردم از دیدن آن ویدیو یا تصویر محروم شوند چون بخاطر دردسر، دیگر کسی آنرا توزیع نخواهد کرد. البته اگر مأموران امنیتی جمهوری اسلامی این کارها را بکنند، که می کنند و اپوزیسیون سالهاست در این باره مطلع است، و قابل فهم، باید در خارج کشور آنها را پیگیری قضایی کرد، اما اقلاً آن ناشری که این قلم در کانادا می شناسم مطمئن هستم مأمور رژیم نیست و صرفاً بخاطر دانش کم، کاری را می کند که بهتر است انجام ندهد. بازهم با سپاس از دوستان و همکاران برای توجه به این موضوع که وقت همه ما بیش از این برای بازی بیهوده کپی رایت تلف نشود. لینکِ نحوه کار کریییتیو کامنز در پانویس آمده و شخصاً نه متخصص این تکنولوژی هستم و نه وقت برای صرف در این موضوع دارم.  لطفاً اگر سؤالی دارید به فورومهای اینترنتی کریییتیو کامنز مراجعه کنید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم تیر ماه 1397
June 30, 2018

 

 

پانویس:

 

1. Creative Commons Licenses
https://creativecommons.org/licenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH