Sam Ghandchiسام قندچي چرا کنفرانس واشنگتن علیرضا نوریزاده و شهریار آهی همچنان مورد بحث است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2127-washington-conference.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2ofJAcz

 

dc-conference

 

 

دو هفته پیش کنفرانسی در واشنگتن توسط دکتر علیرضا نوری زاده (1) و دکتر شهریار آهی (2) برگزار شد که صدای آمریکا خبر آنرا منتشر کرد (3). روز بعد در این مورد دو مقاله تحت عنوان "چرا اینهمه بحث استقلال مالی اپوزیسیون از آمریکا مطرح می شود" (4) و "اظهار ناراحتی تجزیه طلبان از نشست دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر شهریار آهی در واشنگتن" (5)، منتشر شد که در مقاله دوم اشاره شد که حتی تجزیه طلبان "کنگره ملیت های ایران فدرال" از این کنفرانس ناراحت بودند (6). در دو هفته اخیر بحثهای مختلف در مورد این کنفرانس همچنان ادامه داشت. آقای حسن اعتمادی (7) از مسؤلین حزب سکولار دموکرات ایرانیان (8) و مهستان جنبش سکولار دموکراسی (9) درباره کنفرانس واشنگتن در برنامه آخرین لحظه با شهرام همایون در روز  هجدهم ماه ژوئن 2018 گفتگویی داشتند (10) و گفتگوی مفصلتری را نیز که بسیار شنیدنی است سه روز بعد در برنامه آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن در تاریخ بیست و یکم ماه ژوئن داشتند (11). آقای محمد امینی (12) نیز امروز در برنامه برگی از تاریخ تلویزیون اندیشه درباره این کنفرانس بحث کردند که در آن از جمله موضوعات تاریخی جالبی در مورد قرارداد 1919 وثوق الدوله مطرح کردند (13). همچنین دکتر مهران مصطفوی یادداشتی در فیسبوک در تاریخ 15 ماه ژوئن 2018 در این مورد گذاشته اند که از جمله عدم دعوت از خبرنگاران رسانه های مختلف را نقد کرده اند (14). شخصاً بیش از آنچه دو هفته پیش نوشتم حرف تازه ای ندارم و از بحثهایی نیز که اشاره شد بسیار آموختم اما تنها نکته ای که لازم به تذکر است اینکه کار مشترک نیروهای سیاسی اپوزیسیون با متحدان بین المللی اگر شفاف باشد اینهمه سوء تفاهم و رد و بدل کردن اتهامات پیش نمی آید که برنده نهایی رژیم اسلامی در ایران، خواهد بود. کافی است نگاهی به کنگره های جنبش سکولار دموکراسی که دکتر اسماعیل نوری علا (15) و همراهانشان در 6 سال گذشته برگزار کرده اند بیاندازیم، که همه چیز شفاف بوده است (16).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم تیر ماه 1397
June 23, 2018

 

پانویس:

 

1. دکتر علیرضا نوری زاده

https://goo.gl/wpgJRt

 

2. دکتر شهریار آهی
https://goo.gl/P4RGXb

 

3. صدای آمریکا: برگزاری همایش ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایران در واشنگتن دی سی
https://ir.voanews.com/a/iran-opposition/4431914.html

 

4. چرا اینهمه بحث استقلال مالی اپوزیسیون از آمریکا مطرح می شود
http://www.ghandchi.com/2095-esteghlaale-opposition.htm

 

5. اظهار ناراحتی تجزیه طلبان از نشست دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر شهریار آهی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/2097-nourizadeh-ahi.htm

 

6. مهرداد سلطانی مقدم در سایت بلوچ دات یو اس: علت ناکامی ائتلاف سلطنت طلبان و کنگره ملیت های ایران فدرال
http://baluch.us/archives/11573

 

8. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://goo.gl/22wBEV

 

9. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://goo.gl/SV1kWu

 

10. گفتگوی آقای حسن اعتمادی درباره کنفرانس واشنگتن در برنامه هجدهم ماه ژوئن 2018 آخرین لحظه با شهرام همایون
https://www.youtube.com/watch?v=uWnjBvvMeNw&feature=youtu.be&t=6809

 

11. تلویزیون میهن سعید بهبهانی: حسن اعتمادی نگاهی دارد به اهداف برگزار کننده نشست واشنگتن و اهداف و راهکار اپوزیسیون
https://www.youtube.com/watch?v=g5fQ5rGAcN4&feature=youtu.be

 

12. محمد امینی

http://goo.gl/Yh2EeF

 

13. محمد امینی در برنامه برگی از تاریخ بیست و دوم ماه ژوئن 2018
https://vimeo.com/276566073

 

14. دکتر مهران مصطفوی: جلسه در هتل ریتز کارلتن واشنگتن برای مبارزه با رژیم ایران!!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213451667858472&set=a.1226394932362.2033241.1003704402&type=3

 

15. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

گفتگوی دکتر اسماعیل نوری علا با شهرام همایون در تاریخ 21 ماه ژوئن 2018
بخش اول
https://www.youtube.com/watch?v=Orps3pC-870&feature=youtu.be&t=3305
بخش دوم
https://www.youtube.com/watch?v=Hxmy-PtJvCA 

 

16. کنگره های مربوط به مهستان، جنبش سکولار دموکراسی ایران، و حزب سکولار دموکرات ایرانیان که همه شفاف و علنی برگزار شدند

http://isdmovement.com/Congress.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH