Sam Ghandchiسام قندچي عراق همچنان برای اپوزیسیون ایران درسهای تازه دارد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2106-iraq-lessons.htm

 

iraq-lessons

 

یکماه پیش در مقاله ای تحت عنوان "آیا سید مقتدی صدر، آیت الله کاشانی عراق است" (1)، تلاش شد تا درسهایی از انتخابات اخیر عراق بحث شود. درس تلاش احمد چلبی برای حمله آمریکا به عراق در 15 سال گذشته در اپوزیسیون ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. اما درسهای خیزش کنونی مقتدی صدر برای قبضه قدرت در عراق که بسیار چشمگیر است؛ کمتر از آن نیست؛ اینکه مقتدی صدر در اوج شکستهای اسلامگرایی در خاورمیانه توانسته است برنده انتخابات پارلمانی عراق شود؛ اینکه توانسته حمایت عربستان را کسب کند و احتمالاً آمریکا هم در پایان مجبور خواهد بود از دولت او حمایت کند؛ اینکه هم اکنون ممکن است با جریان مذهبی-سیاسی-نظامی شیعه حشد الشعبی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، دولت تشکیل دهد. و از سوی دیگر وضعیت نیروهای سکولار در عراق درس آموز است. کمونیستها که دست در دست مقتدی صدر هستند و در این انتخابات از مقتدی صدرحمایت کردند یعنی گویی از تجربه خیزش خمینی به صدر قدرت در ایران درس نگرفته اند. اما کردها که اساساً جریانی سکولار هستند در این سالها بیشتر به اهداف قومی توجه کرده اند و گرچه هنوز در دولت مرکزی عراق نقش دارند و مقام ریاست جمهوری به آنها تعلق دارد، ولیکن همه این سالها اساساً بعنوان نیروی سکولاری برای کل کشور عراق، عمل نکرده اند و همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، آنها را در عرصه ملی منفرد کرده و به جایگاه درجه دوم سقوط داده در حالیکه پس از واژگونی رژیم صدام حسین، کردها حرف اول را در عراق می زدند و این انحراف آنها به جهت گیری قومی هم به خود آنها و هم به بقیه سکولارها در عراق ضربه زد و جریانات اسلامی را تقویت کرد. از سوی دیگر جریانات سکولار عرب که از اول هم ضعیف بودند، به دلیل عدم موضعگیری روشن علیه داعش، با سقوط داعش، ضعیف تر هم شدند و در انتخابات اخیر، آراء گروه های نزدیک به ایاد علاوی که مستقیماً مورد حمایت آمریکا است، حتی مطرح نبود زیرا که آندسته از گروه بندی های سکولار داخل عراق که هوادار رژیم صدام حسین بودند از سقوط داعش ناراحتند چرا که آنرا به ضرر خود می بینند و جریانات سیاسی هوادار آمریکایی نظیر علاوی را مقصر می دانند که علیه داعش کار کرده اند. واقعاً مایه تأسف است که بخشی از سکولارهای عراق از سقوط داعش ناراحت هستند. نتیجه همه این وضع آنکه سکولارها در عراق عملاً دیگر به حساب نمی آیند و برنده، جریان اسلامی شده است همانگونه که در 1357 آیت الله خمینی برنده دعواها و ائتلافهای غلط اپوزیسیون سکولار شد و بعد هم در 40 سال گذشته اصلاح طلبان برنده مبارزات مردم شدند (2)، اقلاً تا دی ماه 1396 (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم خرداد ماه 1397
June 14, 2018

 

پانویس:

 

1. آیا سید مقتدی صدر، آیت الله کاشانی عراق است
http://www.ghandchi.com/2052-muqtada-al-sadr.htm

 

2. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

3. فرض کنیم خیزش 96 همین فردا متوقف شود، هفتم دی ماه 96 همچنان نقطه عطف جنبش ضد اسلامگرایی خواهد ماند
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm
 
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH