Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به آنهایی که می ترسند اگر تغییر رژیم در ایران شود آمریکایی ها آقای رضا پهلوی را به قدرت برسانند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2068-reza-pahlavi.htm

 

reza-pahlavi

 

درباره شاهزاده رضا پهلوی (1) و سلطنت طلبان (2) بسیار بحث کرده ایم اما در اینجا موضوعی شخصی در مورد آقای رضا پهلوی، مطرح است. آقای رضا پهلوی از خانواده ای است که وقتی در ایران در قدرت بودند بیش از نیم قرن در نزدیکی با کشورهای غرب و مشخصاً آمریکا کار کردند و هرچند رضا شاه چند سالی با آلمان سمتگیری کرد که تازه آن زمان هم بخشی از دنیای سرمایه داری بود و در شهریور 20 به پایین کشیده شد اما کلاً در شکافی که در سال 1917 با انقلاب شوروی در جهان مدرن بین غرب و شرق بوجود آمد، رضا شاه پیش و پس از کودتای 1299 در کمپ غرب ماند. خود شاهزاده رضا پهلوی نیز برعکس احمد شاه که بارها وقتی در خارج بود با بریتانیا وارد کش و قوس شد، در 40 سال گذشته با آمریکا خیلی نزدیک کار کرده است. در نتیجه طبیعی است که حتی اگر ایشان از سلطنت استعفا دهند و کلاً اگر جنبش سیاسی ایران به گرد طرح جمهوری سکولار متحد شود، بازهم آقای رضا پهلوی بعنوان یک نفر که مطمئناً بیش از خیلی های دیگر مورد اعتماد آمریکا است مطرح خواهد بود و طبیعی است که اگر برای ریاست جمهوری یا برای پارلمان در ایران کاندید شود، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد بود. این حرف در مورد خیلی های دیگر هم صادق است چه در گذشته و چه امروز. مثلاً در زمان سقوط سلسله قاجار شخص سید ضیاء الدین طباطبایی خیلی بیش از رضا شاه مورد اعتماد بریتانیا بود و دولت بریتانیا در کودتا از او حمایت کرد، ولی او توان گرداندن قدرت را در ایران نداشت وگرنه مشکل او این نبود که بریتانیا از رضا شاه در برابر او حمایت کرده باشد که نکرد و داستانش در چند خط در گذشته در پاراگراف دوم نوشته پانویس گفته شده است (3). این نوع اعتمادها به افراد از سوی دولتها یک روزه بوجود نمی آید و واقعاً فقط یک فاکتور در محاسبات سیاسی هستند و نباید بر این مبنا جنبش سیاسی با کسی همکاری کند یا نکند. اگر در همه سالهای جمهوری اسلامی به آمریکا نگاه کنیم، اساساً آمریکا در اپوزیسیون روی اصلاح طلبان حساب کرده چه در دوران رفسنجانی، چه در دوران خاتمی و چه امروز در دوران حسن روحانی. البته آمریکا به اصطلاح انگلیسی هج می کند یعنی همزمان برنامه های مختلف دارد. همچنین گرچه در 5 سال گذشته اساساً روی اصلاح طلبان حساب کرده و این واقعیت را در 5 سال گذشته مدیران و برنامه های بی بی سی، رادیو فردا و صدای آمریکا خوب نشان می دادند، ولی افرادی مورد اعتماد آمریکا نظیر شاهزاده رضا پهلوی به رغم خط مشی دیگر، به این برنامه ها دعوت می شوند اگر چارچوب سیاست وقت آمریکا را بر هم نزنند و رعایت کنند. در صورتیکه نیروهایی که مواضع سیاسی شان نظیر خود آقای رضا پهلوی باشد، وقتی سیاست آمریکا تکیه اصلی اش بر اصلاح طلبان باشد، مطمئناً با آن نیروها در سطحی که با اصلاح طلبان کار می کنند، همکاری نخواهند کرد، چون می دانند حق آن نیروها ترویج برنامه ها و نظراتشان است که محترم ولی آمریکا حاضر نخواهد بود مناسبات خود با اصلاح طلبان را که بخشی از رژیم اسلامی هستند ریسک کند آنچه به وضوح در دوران پرزیدنت باراک اوباما شاهد بودیم. باید دقت کنیم که این امر بخاطر نفرت از نیروهای خواستار تغییر رژیم و علاقه داشتن به اصلاح طلبان نیست و این رئال پولتیک همه دولتها است یعنی سیاست برای سیاستمداران در قدرت، با سیاست برای امثال جفرسون در دوران انقلاب آمریکا، یا با سیاست برای ما که در دوران تحول ایران زندگی می کنیم، تفاوت دارد و طبیعی است که ما در سیاست ایده آلهای خود را دنبال می کنیم، در حالیکه سیاستمدارانِ در قدرت، منافع دولت متبوع خود را دنبال می کنند. در سیاست ورزی، در میان نیروهای سیاسی ایران از همه نزدیکتر به رئال پولتیک، جناح های مختلف جمهوری اسلامی هستند، از آیت الله خامنه ای تا آقای محمود احمدی نژاد تا همه اصلاح طلبان از خاتمی و موسوی و کروبی و رهنورد گرفته تا شکوری راد و آنهایی که امروز در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نشسته اند. به هر حال با یک دنیا معذرت برای توضیح واضحات اما اینکه شاهزاده رضا پهلوی مورد اعتماد آمریکا است نباید دلیلی شود که ایشان حذف یا قبول شوند و مردم اگر فردا بخواهند به ایشان برای هرکاری از جمله وکالت در مجلس یا ریاست جمهوری رأی دهند، بر مبنای همه نکات مثبت و منفی قضاوت خواهند کرد و این مسأله دلیلی نیست که به ادامه رژیم اسلامی در ایران راضی شویم. 40 سال است که این نوع ترسها باعث دلسردی اپوزیسیون از تغییر رژیم در ایران شده است. این بار با خیزش 96 (4) مردم ایران می خواهند رژیم را تغییر دهند و جمهوری سکولار، دموکرات و آینده نگر تأسیس کنند (5) و ملاحظاتی اینچنینی اصلاً به معنی آینده نگری نیست و دلیل بر کج فهمی موضوع اعتماد کشورهای خارجی به افراد مختلف است که نباید اجازه داد از آنچه واقعاً ایران لازم دارد یعنی تغییر رژیم اسلامی، غافل شویم بویژه اکنون که مردم ایران در انقلاب 21 ایران (6) ماه ها است تغییر رژیم را هدف خود قرار داده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم خرداد ماه 1397
May 25, 2018

 

پانویس:

 

1. شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/hoFqBA

Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/ivni1n

 

2. سلطنت

https://goo.gl/Egqi7t

Monarchy

https://goo.gl/uTGxzX

 

3. بالاخره صادق لاریجانی روی دست مصباح یزدی بلند شد
http://www.ghandchi.com/1451-sadegh-larijani.htm

 

4. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

 5. آیا جنبشی که در دی ماه 96 شروع شد می تواند رژیم را در ایران تغییر دهد
http://www.ghandchi.com/2059-jonbeshe96-taghiire-regime.htm 

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH