Sam Ghandchiسام قندچي شهرام همایون درباره سوء تفاهم حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2053-shahram-homayoun-esmail-nooriala.htm

 

shahram-homayoun-esmail-nooriala

 

 امروز در برنامه «آخرین لحظه با شهرام همایون» (1)، آقای شهرام همایون (2) در گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا (3)، نکته بسیار مهمی را در مورد یک سری جلسات مسؤلین احزاب و سازمانهای سیاسی در برنامه تلویزیونی آخرین لحظه، ذکر کرد که بسیار حائز اهمیت است. آقای شهرام همایون با صراحت گفتند که هدف این جلسات فقط آشنا کردن مردم با نقطه نظرات این احزاب است وگرنه هدف ایجاد تفاهم و اتحاد بین احزاب سیاسی نیست. آقای شهرام همایون گفتند که این امر باعث سوء تفاهم حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4)، شده بود و درخواست کردند که آقای منوچهر یزدیان (5) از مسؤلین حزب سکولار دموکرات ایرانیان دوباره در این برنامه های تلویزیونی، شرکت کنند. آقای دکتر اسماعیل نوری علا نیز وجود چنین سوء تفاهمی را تأیید کرد. در برنامه امروز همچنین در مورد کشتار کازرون بحث شد (6). در قسمت دیگر از این برنامه نامه احمد رشیدی مطلق از سوی آقای شهرام همایون مطرح شد که درباره آن پنج ماه پیش بحث شده است (7). در پایان برنامه نیز درباره مراودات با شاهزاده رضا پهلوی بحث شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1397
May 17, 2018

 

پانویس:

 

1. آخرین لحظه با شهرام همایون هفدهم ماه مه 2018
https://www.youtube.com/watch?v=DKumTB_hCLs&feature=youtu.be&t=5868

 

2. شهرام همایون
https://goo.gl/qkHHGX

 

3. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

4. منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

5. لینک به سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

6. چرا کازرون به خاک و خون کشیده شد
http://www.ghandchi.com/2050-kazeroon.htm

 

7. از نامه احمد رشیدی مطلق تا تبرئه سعید طوسی
http://www.ghandchi.com/1903-saeed-toosi.htm 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH