Sam Ghandchiسام قندچي مقاله ای ویرانگر در مورد ملی گرایی در تارنمای عصر آنارشیسم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2002-anarchism-nationalism.htm

 

#ملی_گرایی

 

سایت "عصر آنارشیسم" امروز مقاله ای را تحت عنوان "سه ستون اصلی ارتجاع در خاورمیانه مذهب، دولت، ملی گرایی" (1) به نقل از "فیسبوک صلاح عباسی" منتشر کرده است. شخصاً با صفحه فیسبوکی ذکر شده هیچ آشنایی ندارم. نوشته مورد اشاره دیدگاهی افراطی است درباره مذهب، دولت و ملی گرایی. در گذشته دیدگاه های آنارشیستها در مورد مذهب و دولت بحث شده و نیازی به تکرار نیست (2). و شاید برخی حرفهای نویسنده درباره ناسیونالیسم آلمان یا ترکیه درست باشد بویژه در ارتباط با تعصبات فاشیستی ناسیونالیستهای ترکیه نسبت به کردها و ارامنه. اما اولاً جریان ملی گرایی در ایران اساساً لیبرال بوده و نه فاشیست. دو دیگر آنکه سایت عصر آنارشیسم مرتب افکار عبدالله اوجالان رهبر حزب پ ک ک ترکیه را ترویج می کند (3)، که بازهم ترکیه اینجا موضوع بحث نیست، اما در ایران اینگونه دیدگاهها فقط دشمنی قومی را تقویت می کند و بهترین نمونه آنهم آسیبهایی است که حزب پژاک (4) به اپوزیسیون و مردم ایران در کردستان و نقاط دیگر وارد آورده است. همه درباره جنایت رژیم در مورد فرزاد کمانگر (5)، معلم کٌرد، که انسانی سیاسی کار بود، مطلع هستیم و اینکه حزب پژاک به دروغ پس از اعدام، او را عضو خود معرفی کرد و به این شکل جنایت رژیم را تطهیر کرد. درست است که برادر فرزاد کمانگر عضو حزب پژاک بود اما فرزاد، سیاسی کار بود و هیچگاه با هیچ جریان تروریستی همکاری نداشت. حزب پژاک در واقع شعبه پ ک ک ترکیه در ایران است؛ پ ک ک همان حزب آقای اوجالان است. روشهای تروریستی پ ک ک جز درماندگی برای جنبش دموکراسی خواهی در کردستان ترکیه به ارمغان نیاورده است و نباید اجازه داد این آفت در ایران به جان جنبش مردم ایران افتد. کردستان سوریه نیز که تحت کنترل حزبی متحد با پ ک ک است عملاً به رغم جانفشانی های زیاد در دوران جنگ با داعش، امروز گرفتار دعوای دولت ترکیه و تروریستهای پ ک ک شده، که به قیمت نابودی بخش مهمی از فعالان سیاسی کرد در سوریه تمام شده است. حزب پژاک می خواهد برای ایران چنین آینده ای را رقم بزند. جنبش سیاسی ایران لازم است که به روشنی با پ ک ک و حزب پژاک که شعبه پ ک ک در ایران است کاملاً مرزبندی کند. شوربختانه مدیریت سایت عصر آنارشیسم به بهانه محکوم کردن جنایات رژیم ترکیه اردوغان در عفرین در کردستان سوریه، مرتب دیدگاه ها و سیاستهای عبدالله اوجالان و پ ک ک را در جنبش سیاسی ایران تبلیغ می کند (6). جنایات ترکیه را علیه کردها و مشخصاً در کردستان سوریه در عفرین باید محکوم کرد اما این امر ابداً به معنی موافقت با تروریسم حزب پ ک ک ترکیه نیست و بهتر است آن حزب از دخالت در امور داخلی ایران نظیر همین راه انداختن جریان پژاک در ایران، دست بردارد. به هرحال هر کاری حزب پ ک ک ترکیه یا حزب هوادار آن در کردستان سوریه می کند به خودشان مربوط است اما ایران نیازی به دخالت این جریانات ندارد که جز ضرر برای جنبش دموکراسی خواهی ایران ثمری نخواهد داشت.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیستم فروردین ماه 1397
April 8, 2018

 

1. عصر آنارشیسم: سه ستون اصلی ارتجاع در خاورمیانه مذهب، دولت، ملی گرایی (برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي)
http://asranarshism.com/1396/12/21/afrin-syria

 

2. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

Anarchism

https://goo.gl/MbrCRk

 

3. مقالات عصر آنارشیسم در مورد اوجالان

https://goo.gl/rGsF5X

 

4. درباره پ ک ک و حزب پژاک

https://goo.gl/yAB1vX

 

5. درباره فرزاد گمانگر معلم کرد

https://goo.gl/H2b97n

 

6. عصر آنارشیسم: بهرام رحمانی: به‌مناسبت سال روز تولد رفیق عبدالله اوجالان!
http://asranarshism.com/1397/01/16/abdullah-ocalan-4

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH