Sam Ghandchiسام قندچي آقای حسن روحانی این بهایی ستیزی را بس کنید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1999-rouhani-bahais.htm

 

روحانی- بهاییان

 

آقای حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران،

 

روز گذشته در صفحه فیسبوکی خود یادداشت زیر را درج کردم (1) و در کمتر از 8 ساعت فورواردینگ ایرانسکوپ دات کام مورد حمله سایبری قرار گرفت. بحث مقاله ای بود درباره بهاییان و همجنسگرایان که به احتمال زیاد یکی از مأموران اطلاعاتی رژیم اسلامی شما پنج سال پیش با نام اینجانب در بلاگ "آزادباش" در سیستم بلاگفا در داخل ایران، منتشر کرده است. در یادداشت خود نوشته بودم که بارها از گوگل خواسته ام این مقاله را که از یک ایمپوستر است از جستجوگر خود حذف کند و گوگل اقدامی نکرده، به رغم آنکه 5 سال پیش شخصاً اطلاعیه ای رسمی در این مورد منتشر کرده بودم (2).  سالهاست درباره بهایی ستیزی رژیم جمهوری اسلامی بحث شده است (3). اما اینجا موضوع بسیار ساده ای است. مأمور شما با سوء استفاده از نام این قلم، حرفهای رژیم شما را با استفاده از سیستم بلاگفا در داخل ایران می خواهد بزند و این کار در هر قانون بین المللی، غیرقانونی است. بلوک کردن سایت من در داخل ایران برایتان کافی نیست و بجای آنکه مأموران امنیتی تان را توبیخ کنید که با نام دیگران مطلب منتشر نکنند، سایت مرا مورد حمله سایبری، قرار می دهید. بس کنید این حملات سایبری و بهایی ستیزی را و اگر هم می خواهید حرفهای بیهوده تان را برای توجیه نقض حقوق بهاییان در ایران بزنید، آنقدر شهامت داشته باشید که با نام خودتان مطلب منتشر کنید و نه آنکه شیادانِ امنیتیِ دست به قلمتان از نام اینجانب سوء استفاده کنند؛ آنهم در کشوری که همه رسانه هایش در اختیار پوزیسیون است و اپوزیسیون اصلاً حقی برای انتشار آزاد ندارد. پنج سال است در این مورد اعتراض کرده ام و بلاگ "آزادباش" که این مطلب جعلی را منتشر کرده و در داخل سیستم بلاگفا در داخل ایران است هنوز آنرا در دنیا به نام اینجانب پخش می کند که نقض هر قانون بین المللی است. شما می گویید که قانون بین المللی را خوب می دانید پس لطفاً اطلاعیه 5 سال پیش این قلم را در این مورد دقیقاً مورد مطالعه قرار دهید (4).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هفدهم فروردین ماه 1397
April 5, 2018

 

پانویس:

 
1. Google has been informed several times about an article about Baha'i Faith and Homosexuals by an imposter possibly related to Islamic Republic of Iran's intelligence agencies using my name, but Google has not removed it from their engine. Below is the link to my communique about this matter writtern 5 years ago.
Sam Ghandchi
بارها به گوگل درباره مقاله ای در مورد بهاییان و همجنسگرایان که توسط یک ایمپوستر احتمالاً مرتبط با تشکیلاتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با استفاده از نام این قلم منتشر شده اطلاع داده شده اما گوگل از جستجوگر خود حذف نکرده است. در زیر لینک اطلاعیه اینجانب را در این مورد می بینید که 5 سال پیش منتشر شده است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/etelaieh-ma-hastim.htm

 

2.  اطلاعیه سام قندچی در تکذیب مقاله "آئین بهاییت در تقابل با مبانی حقوق بشری"
http://www.ghandchi.com/etelaieh-ma-hastim.htm

 

3. درباره وضعیت حقوق انسانی بهاییان در ایران

https://goo.gl/xk7Enz

 

4. اطلاعیه سام قندچی در تکذیب مقاله "آئین بهاییت در تقابل با مبانی حقوق بشری"
http://www.ghandchi.com/etelaieh-ma-hastim.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH