Sam Ghandchiسام قندچي دموکراسی در تاریخ ایران و جهان از نگاه دکتر نیره انصاری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1995-nayereh-ansari-democracy.htm

 

Nayereh Ansari
 

دو روز پیش خانم دکتر نیره انصاری مقاله ای را درباره دموکراسی در تاریخ ایران و جهان در صفحه فیسبوکی خود درج کردند که شاید تا کنون بحثی به این غنا در مورد این مبحث، منتشر نشده است. دکتر نیره انصاری در سوئد زندگی می کند و آنچه مایه تأسف است اینکه رسانه های فارسی زبان عمده خارج کشور به خود زحمت نمی دهند با شخصیتی نظیر ایشان در مورد موضوع دموکراسی که در 40 سال گذشته برای مردم و اپوزیسیون ایران کانون اصلی توجه بوده، حتی گفتگو کنند یا مطلبی به این غنا را منتشر کنند. خودتان بخوانید و قضاوت کنید (1).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

iranscope@hotmail.com
http://www.ghandchi.com

چهاردهم فروردین ماه 1397
April 2, 2018

 

 

1. دکتر نیره انصاری: امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی
https://www.facebook.com/nayereh.ansari
https://goo.gl/AhY2of

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH