Sam Ghandchiسام قندچي وضعیتی بدتر از سال شصت و هفت در ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1924-badtar-az-shastohaft.htm

 

متأسفانه خیزش 96 (1) که بیش از یکماه پیش در هفتم دی ماه 1396 آغاز شد، اساساً از سوی نیروهای آنارشیست هدایت می شد و از آنجا که آنارشیستها (2) اعتقادی به تشکیلات ندارند به استثنا برخی افراد پراکنده که سایتهای اینترنتی آنارشیستها درباره آنها مطلعند، اخبار 90 درصد بازداشت شدگان حتی انعکاس خبری پیدا نکرده است و خانواده های این بازداشت شدگان نیز کسانی نیستند که با جریانات سیاسی و مدنی در تماس باشند. در نتیجه ما امروز با وضعیتی روبرو هستیم که بدتر از سال شصت و هفت است چرا که در آن سال بازداشت شدگان از تشکیلاتهایی بودند که آمارشان از سوی آن سازمانها دنبال می شد. لازم است سازمانهای بین المللی حقوق بشر هرچه زودتر درخواست بازدید فوری از زندانهای ایران کنند اگر هنوز قتل عامی صورت نگرفته باشد. تهدیدهای آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه هفته گذشته احتمالاً بیان حکم و فتوای فله ای برای کارهایی است که رژیم انجام داده و نه آنکه تازه بخواهند به اجرا گذارند (3). بازدیدهای قلابی نمایندگان مجلس از زندانها که دو هفته پیش انجام شد ابداً اعتباری ندارد و لازم به یادآوری است که بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نیز کسانی هستند که مستقیماً در قتلهای سال 67 دست داشته اند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هجدهم بهمن ماه 1396
February 7, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96
https://goo.gl/QmJPYV

 

2. آنارشیسم
https://goo.gl/mofjqs

 

3. تجانس حمله احمد خاتمی به دختران بی حجاب با تعرض داعش به دختران ایزدی
http://www.ghandchi.com/1923-dokhtarane-enghelab.htm


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH