Sam Ghandchiسام قندچي خیزش نود و شش و پیشنهادی به اتحاد جمهوریخواهان و هجا

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1838-heja-uri.htm

 

با درود به جانباختگان لرستان، خیزش 96 که با تظاهرات مشهد در روز هفتم دی ماه آغاز شد در همین چهار روز گذشته چهره سیاست را در ایران با اعلام آزادی مشروط بی حجابی در تهران عوض کرده است و با عدم طرح حتی یک شعار اصلاح طلبی، به نقش مخرب اصلاح طلبی اسلامی در اپوزیسیون ایران پایان داده است (1). وقت آن رسیده که اتحاد جمهوریخواهان (2) و هجا (3) خط کشی روشن با اصلاح طلبی ارتجاعی کرده (4) و در همکاری با حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان جمهوریخواهان سکولار و دموکرات را تشکیل دهند (5). این اقدام مشترک می تواند به سازماندهی جنبش کنونی در ایران نیز کمک کند. البته لازم به یادآوری است که خرابکاری رهبری اصلاح طلبان را نمی توان دستکم گرفت که ممکن است برای نجات تشکیلاتِ به گل نشسته شان دست به هر کاری بزنند. واقعیت این است که در ایران همه این سالها برخی به رغم آنکه سکولار دموکرات بودند به جریان اصلاح طلبی پیوستند چرا که این تنها تشکیلات سیاسی بود که در آن می توانستند علنی فعالیت سیاسی کنند، و آن دسته از فعالان اصلاح طلب، از سازمان یافتن سیاسی جمهوریخواهان سکولار دموکرات در جامعه استقبال کرده و به آن خواهند پیوست، اما عده ای نیز نظیر صادق خلخالی از اول هدفشان از پیوستن به جریان اصلاح طلبی، نجات جمهوری اسلامی و ضربه زدن مؤثر به سکولار دموکراتها بود (6). آنچه امروز مهم است تقویت جنبش سکولار دموکراسی ایران است که جمهوریخواهان سکولار دموکراتی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان ستون اصلی آن هستند (7). امید است جبهه ملی ایران نیز به حرکت برای ایجاد مهستان جمهوریخواهان سکولار دموکرات بپیوندند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
دهم دی ماه 1396
December 31, 2017

 

پانویس:

 

1. خیزش 96

https://goo.gl/t7WiXM

 

2. اتحاد جمهوریخواهان ایران
http://jomhouri.com/jomhouri

 
3. هجا
http://iranma.us

 

4. اصلاح طلبی ارتجاعی

https://goo.gl/xvRhoq

 

5. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

6. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

7. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH