Sam Ghandchiسام قندچي حماسه واقعی 9 دی را امروز جنبش سکولار دموکراسی رقم زد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1836-nohe-dey.htm

 

نهم دی ماه 1388 را همه به یاد داریم. هشت سال پیش رژیم اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنبش سبز را به خون کشید؛ همه جنایات کهریزک را در آن روزها به یاد داریم. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد همه این سالها از حصر خانگی حتی یک خط در محکوم کردن نهم دی ماه 1388 منتشر نکردند در حالیکه بسیاری از زندانیان سیاسی نظیر فرزاد کمانگر (1) تا آخرین روز پیش از اعدام از زندان نامه های اعتراضی می نوشتند. اما رهبران اصلاح طلبان در حصر خانگی در انتخاباتها شرکت کردند و خواستار صندوق رأی در حصر شدند. جوانان ایران امروز ثابت کردند که پشیزی برای جمهوری اسلامی و صندوق های رأی آن قائل نیستند و گرچه حماسه واقعی 9 دی را امروز در سال 1396 رقم زدند اما هیچ نامی از جریان اصلاح طلبی نبردند که نه تنها رهبری آن در 1388 باعث شکست جنبش سبز شد بلکه در این 8 سال نیز هیچگاه کل جمهوری اسلامی جنایتکاری که جنایات کهریزک را آفرید، به زیر سؤال نبرد چون بخشی از جمهوری اسلامی است. این آقایان و خانمهای رهبران اصلاح طلبان حتی یک بار در انتخاباتهای همه این 8 سال نداشتن اجازه سکولارها را برای انتخاب شدن، محکوم نکردند. امروز در واقع ناقوس مرگ اصلاح طلبی در ایران به صدا درآمد وقتی فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی" در روز نهم دی ماه در ایران بلند بود و منظور هم جمهوری اسلامی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب است. مردم دیگر کلیت جمهوری اسلامی را نمی خواهند همانطور که مردم شوروی و بلوک شرق در آخرین سالهای 1980 برخاستند و گفتند دیگر هرگونه حکومت کمونیستی را نمی خواهند چه مدل دوبچک چه مدل استالین. حکومتی سکولار و دموکراتیک می خواهند، جهان متمدن و آزادی که مردم ایران می دانند در پشت اینترنت فیلتر شده ایران، وجود دارد. شوروی با آنهمه قدرتش نتوانست در اروپای شرقی و روسیه مردم را از دموکراسی و آزادی محروم کند و آن امپراطوری پوشالی فروریخت و امثال پوتین ها هم نمی توانند آنرا دوباره زنده کنند. فریاد زنده باد جمهوری سکولار دموکرات هم در ایران بلند خواهد شد و حتی همین امروز وقتی مردم شعار "جمهوری ایرانی" می دهند، منظور همان است. امثال آیت الله احمد علم الهدی ها (2) که 40 سال برای نابودی ایران فرصت داشتند، خیال نکنند مردم امروز برای ولی فقیه شدن داماد ایشان حجت الاسلام ابراهیم رییسی، دارند از زندگی خود مایه می گذارند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
نهم دی ماه 1396
December 30, 2017

 

پانویس:

 

1. درباره فرزاد کمانگر

https://goo.gl/JKBEz8

 

2. درباره مکاشفات و تلاشهای آیت الله احمد علم الهدی برای به قدرت رساندن دامادشان آیت الله ابراهیم رییسی به مقام جانشینی ولی فقیه

https://goo.gl/16Ee1b

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH