Sam Ghandchiسام قندچي امیدوارم خیزش هفتم دی ماه به همان دلیل تحریم انتخابات اردیبهشت ماه شکست نخورد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1834-dalile-shekast.htm

 

خیزشی سه روز پیش در هفتم دی ماه نود و شش در مشهد شروع شده و در حال رشد است و آرزوی موفقیت برای این جنبش دارم. همه ما دلیل شکست حرکتی را که در اردیبشت ماه نود و شش یعنی 9 ماه پیش برای تحریم انتخابات شروع شد، به یاد داریم. متأسفانه مصاحبه های مشابهی در خارج کشور از سوی همان عامل شکست در اردیبهشت ماه و با همانگونه پیام ها دیده می شود. اگر به دلیل مشابهی جنبش حاضر شکست خورد، باید فقط خود را سرزنش کنیم که 38 سال است هر بار که امکان پیروزی برای مردم ایران پیش می آید این جریان ارتجاعی، عامل شکست می شود، و دوباره دوستانی در اپوزیسیون در نوبت بعدی دنبال همین جریان راه می افتند و بند ناف خود را از آن برای همیشه قطع نمی کنند. چند بار باید از یک اشتباه چوب خورد و فقط بعد از شکست، مقاله آنها را که همانوقت وقوع حادثه مسأله را گفتند، درباره دلیل شکست چاپ کرد اما از آن نوشته در عمل درس نگرفت (1).  بله کسی را که باید بخاطر این مصاحبه ها که گویی رهبر این جنبش است محکوم کرد، ول کرده اید و از مصاحبه کسانی اظهار ناراحتی می کنید که شنونده ای ندارند و هیچکس حتی اسم آنها را نشنیده است.  از ما گفتن!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
نهم دی ماه 1396
December 30, 2017

 

پانویس:

 

1. چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

 

مطلب مرتبط
چرا با بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران در مورد خیزش هفتم دی ماه که دو روز پیش در مشهد آغاز شد مخالفم
http://www.ghandchi.com/1830-jonbeshe-secular-democracy.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH