Sam Ghandchiسام قندچي ادامه بحث واقعیات جنبش سیاسی ایران پس از یازده سال

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1704-realities.htm

 

یازده سال پیش نوشتاری منتشر شد با عنوان "واقعیات جنبش سیاسی ایران" (1). آن مقاله تلاشی بود برای بحث واقعیت جنبش سیاسی ایران در آن روز و گفته شد به رغم آنکه این قلم مروج آینده نگری هستم آنهایی که واقعاً در ایران فعال بوده و مردم را متشکل می کنند، چپ هستند. در آن زمان یکی از دوستان چپ در ایران در اینترنت پاسخ بسیار جالبی به مقاله داد که سپاسگزارم و به هر حال هدف آن بود که حقیقت را ببینیم و نه آنکه بخواهیم آنچه دوست داریم را واقعیت بپندازیم. امروز واقعیت در ایران چیست؟ از دیدگاه این قلم به رغم آنکه این قلم با آنارشیسم (2) مخالفم، اما آنهایی که واقعاً در جنبش سیاسی ایران در داخل کشور فعال هستند، آنارشیست هستند و حتی همین دو سه هفته پیش یکی از زندانیان سیاسی که در خطر مرگ در ایران قرار دارد، شجاعانه دیدگاه خود را "آنارشیسم" اعلام کرد. چپ ایران اساساً در تاریخ آنارشیست نبوده و به استثنا یکی دونفر نظیر احسان الله خان در اوائل جنبش کمونیستی در ایران، کسی آنارشیست قلمداد نشده و حتی آنهایی که مانند کیانوری یا قاسمی در دوران حزب توده آنارشیست خوانده می شدند، با هدف توهین به آنها بود وگرنه اساساً جنبش کمونیستی ایران بر خلاف کشورهایی نظیر روسیه و فرانسه با تاریخی از آنارشیسم که بعداً حذف شده باشد، روبرو نبوده است. در نتیجه به جرئت می توان گفت که آنارشیسم پدیده تازه ای در جنبش سیاسی ایران است.

 

بیشتر کسانیکه به جریاناتی نظیر جبهه ملی و چپ تعلق دارند از نسلهای گذشته هستند. مثلاً در ارتباط با مراسم سالگرد فروهرها همین چند روز پیش سایت اصلی آنارشیستها بنام عصر آنارشیسم از خانم پرستو فروهر بخاطر اعلام سکوت در مراسم انتقاد کرد و حتی در خارج کسی به بحث آنها واکنشی نشان نداد نه به دلیل موافقت یا مخالفت، بلکه به این دلیل که اپوزیسیون در خارج کشور اساساً یا ادامه اپوزیسیون دوران شاه است و یا ادامه هواداران رژیم پهلوی در خارج که در 38 سال گذشته در اپوزیسیون رژیم کنونی ایران قرار دارند و چندان جریان جنبش آنارشیستی در ایران را دنبال نمی کنند. اما در داخل واقعاً اپوزیسیون تازه ای نشو و نما کرده که چندان ربطی به جریانات تاریخی ایران ندارد و شاید هم در واکنش به اصلاح طلبی شکل خاص خود را پیدا کرده است. جریان آنارشیستی در ایران از تحولات روز در ایران بسیار آگاه است، و گرچه در خارج کشور از آنها کمتر شنیده می شود، در داخل جریانی بسیار زنده هستند. جریانات فکری نظیر آینده نگری نیز بخاطر فاصله گرفتن از سیاست متأسفانه اساساً مورد توجه فعالان سیاسی در ایران نیستند که به آنها بعنوان اصلاح طلب و محافظه کار می نگرند. جریان چپ هم از دیدگاه این جوانان به اندازه کافی در ایران و جهان فرصت داشته و به نتیجه ای نرسیده است. به هرحال بحث نظرات جریان آنارشیستی بسیار در رابطه با آینده ایران اهمیت دارد و جا دارد که بجای اتلاف وقت با بحثهای برخی جریانات حاشیه ای در خارج کشور که نه در خارج و نه در داخل وجود خارجی ندارند، به موضوع آنارشیسم آنگونه که امروز در ایران مطرح است، پرداخته شود.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
پنجم آذر ماه 1396
November 26, 2017

 

1. واقعیات جنبش سیاسی ایران
http://www.ghandchi.com/460-Realities.htm

 

2. آنارشیسم

https://goo.gl/5GSj1c

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH