Sam Ghandchiسام قندچي ستاره درخشش باید از سرویس فارسی صدای آمریکا کنار برود
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1697-setareh-derakhshesh.htm

Setareh Derakhshesh Must Step Down from VOA Persian Service

http://www.ghandchi.com/1697-setareh-derakhshesh-english.htm

 

setareh-derakhshesh

امروز بیانیه اعتراضی کمیته برگزاری کنگره پنجم سکولار دموکراتها در مورد گزارش صدای آمریکا از این کنگره، منتشر شد (1). کنگره حدود یک ماه پیش در کلن آلمان برگزار شده بود، اما صدای آمریکا گزارش آنرا روز گذشته منتشر کرد در حالیکه گزارشی از جلسه ای از تجزیه طلبان را که دو روز پیش در کلن آلمان بود، ارائه می کرد. صدای آمریکا ویدیو کنگره اول را در گزارش تحریف آمیز خود به کار برده بود (2) که به بینندگان این برداشت را میداد که جمع تجزیه طلبان است در حالیکه جنبش سکولار دموکراسی ایران در 5 سال زندگی خود همواره به روشنی با تجزیه ایران، مخالفت کرده است. در گذشته شکایات زیادی از خانم ستاره درخشش (3) به دلیل فقدان دانش درباره سیاست در ایران، منتشر شده است. وقت آن است که خانم ستاره درخشش از سرویس فارسی صدای آمریکا (4) کناره گیری کند تا این وضعیت تصحیح شود، وضعیتی که باعث این تصور شده که دولت آمریکا می خواهد تجزیه طلبان را به مردم ایران تحمیل کند. همچنین اقدامات خانم ستاره درخشش این برداشت را به وجود آورده که آمریکا تلاش دارد جنبش سکولار دموکراسی ایران (6) را بی اعتبار کند چرا که در 5 سال گذشته اخبار صدای آمریکا بطور مداوم از انتشار هر گزارشی از فعالیت مستمر حنبش سکولار دموکراسی ایران، امتناع کرده اند.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
سی ام آبان ماه 1396
November 21, 2017

 

 

پانویس:

 
1. اعلامیه جنبش سکولار دموکراسی ایران درباره رفتار غیرحرفه‌ای و مشکوک صدای امریکا
http://news.gooya.com/2017/11/post-9474.php 

2. گزارش صدای آمریکا از نشست های اپوزیسیون در کلن آلمان
https://www.youtube.com/watch?v=jCYt2Ny7UZw&feature=youtu.be

 

3. ستاره درخشش
http://goo.gl/hT7EZa 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/RsXQqe

4. صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R  
VOA Persian Service
http://goo.gl/97fU3U
 

5. تجزیه طلبی
https://goo.gl/aLufYF
Separatism
https://goo.gl/fis1ai

6. جنبش سکولار دموکراسی ایران

Iranian Secular Democracy Movement
http://isdmovement.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH