Sam Ghandchiسام قندچي ابراهیم یزدی و موضوع پاسخگویی سیاستمداران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1608-ebrahim-yazdi.htm

 

دکتر ابراهیم یزدی 10 روز پیش درگذشت و از سویی بخشی از اپوزیسیون ایران که خود قربانیان بسیاری از اقدامات او بودند پیام تسلیت فرستادند (1)، و از سوی دیگر بخشی دیگر از اپوزیسیون ایران که آنها هم از قربانیان بسیاری از اقدامات او بودند انزجار خود را از اقدامات او بیان کردند (2). برخی دیگر نیز اطلاعات تاریخی در مورد زندگی او منتشر کرده اند (3). نکته قابل توجه اینکه همه این بحثها پس از درگذشت او مطرح می شوند. در آمریکا سیاستمداران هنگامیکه زنده و فعال هستند همه مواضع سیاسی آنها زیر ذره بین است و در مطبوعات مرتب مطرح می شود تا مردم با رأی دادن آگاهانه، دوباره رهبران خود را برای کنگره یا مقامات دیگر کشور، انتخاب کنند. البته ایران در حال حاضر، دموکراسی نیست که چنین انتظاری از رفتار مطبوعات در رژیم جمهوری اسلامی داشته باشیم. با اینحال دست کم اپوزیسیون ایران می تواند این سنت را هنگامیکه سیاستمداران در قید حیات هستند، برقرار کند، چون این نوع شفافیت آغاز روش دموکراتیک در برخورد به آینده سیاسی ما است.

 

نقش دکتر ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر، در ارتباط با قانع کردن آمریکا برای فراز آیت الله خمینی به قدرت بسیار مهم بود و نه در داشتن پایه ای بین مردم ایران، که هر سه نفر آنها پایه ای در ایران نداشتند. هدف اصلی این سه نفر نیز بر عکس ادعای برخی، کنترل آیت الله خمینی نبود و هر یک از آنها برنامه خاص خود را داشت و آیت الله خمینی نیز خلاف ادعای برخی، بازیچه دست افراطیون در داخل ایران نشد و در حقیقت خود آیت الله خمینی بسیار افراطی بود و در زمان حیات شادوران احمد کسروی یعنی حدود 30 سال پیش از انقلاب، آنچه آیت الله خمینی درباره کسروی نوشته، گوی افراطی گری را از هرروحانی دیگری ربوده است (4). ابراهیم یزدی وقتی روزنامه کیهان را اداره می کرد، عملکرد مدیریت کیهان نسبت به زمان مدیریت سید محمد خاتمی، لیبرال تر بود، اما در شورای انقلاب عملکرد دکتر ابراهیم یزدی چنین نبود (5).

 

درباره صادق قطب زاده نیز آقای علی سجادی در کتاب خود ارزیابی بسیار دقیقی ارائه کرده اند (6). اما، آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر در قید حیات هستند و پس از ساقط شدن از مقام ریاست جمهوری در ایران در کنار جنبش دموکراتیک ایران ثابت قدم مانده اند. ولی ای کاش در ارتباط با دکتر بنی صدر نیز اپوزیسیون ایران منتظر نشود و نظرات خود را همانگونه که امروز در مورد دکتر ابراهیم یزدی بیان می شود، ابراز کنند. دموکراسی یعنی پاسخگو بودن سیاستمداران به عملکردی که دارند و هیچ سیاستمداری نه قرار است فرشته باشد و نه عفریت.  البته منظور موضوعات شخصی نیست که تابلویید ها در بوق و کرنا می کنند که بیشتر منحرف شدن از مواضع سیاسی است که واقعاً در زندگی مردم اثر دارد و در عرصه عمومی ضروری است که مورد بحث قرار گیرند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
پانزدهم شهریور ماه 1396
September 7, 2017

 


پانویس:

 

1. ایران امروز: پیام تسلیت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/70866

 

2. اظهارات خانم منیژه رحیمی همسر تیمسار مهدی رحیمی
https://www.youtube.com/watch?v=ycGsfM13G4U
https://www.youtube.com/watch?v=r7bkMOyeZFY

 

3. گویانیوز: سایت ویکی لیکس تلگراف های ویلیام سالیوان منتشر کرده؛ تلگراف‌های سفیر آمریکا در تهران: یزدی نسخهٔ کوچکتر آیت‌الله خمینی است
http://news.gooya.com/2017/09/post-7136.php
دکتر نیره انصاری: چیستی جمهوری اسلامی و نقش ابراهیم یزدی

https://goo.gl/UsWwUC

محمد امینی-یک کلمه اول سپتامبر 2017
https://vimeo.com/232094230
محمد امینی-برگی از تاریخ ششم سپتامبر 2017
https://vimeo.com/232094230

 

4. توضیحات خانم دکتر نیره انصاری در ارتباط با شادروان احمد کسروی:

https://goo.gl/aoKg3c

https://goo.gl/UsWwUC

مهرتان را ارج دارم جناب بزرگوار قندچی محتشم و رزین و با پوزش از تأخیر در پاسخگویی!
موارد را بدرستی رسام نمودید و من می افزایم که [آقا] ی یزدی در حقیقت یکی از موافقان گزینش راه دوم مبنی بر تدوین یک قانون اساسی تازه بود. زیرا به گفته او دعوت از صاحب نظران و حقوق دانان و رایزنی با آنان در خصوص استفاده از قانون اساسی عصر مشروطه که دستآورد یک انقلاب و جنبش ملی بود و قانونی مترقی بشمار می‌آمد برایشان در حکم فرو رفتن در باتلاق بود. حال آنکه می توانستند با بازنگری و یا حذف مبحث مربوط به سلطنت و اختیارات شاه از آن به درستی بهره مند شوند.
از دیگر فراز افراطی گری [آقا] ی خمینی نسبت به متفکر آزاده ایران زمین احمدکسروی باز می‌گردد به اعلام کسروی به کتاب سوزان (قرآن و) که به گفته [آقا] ی خمینی مفاتیح الجنان نیز جزو همان حکم سوزاندن بوده است. پس از این امر نواب صفوی برای مذاکره با کسروی پیشگام می‌شود که البته مورد تندخویی کسروی واقع شده و در پی اقدام و شکایت قضایی علیه کسروی بر می‌آید که منتج به نتیجه نمی گردد. در این میان تنها راه باقی‌مانده همانا اجرای حدود و مجازات الهی بوده که توسط مراجع شیعی به ویژه روح الله خمینی صادر گردیده بود. [آقا] ی خمینی کسروی را" یک مغزی"خطاب می کرد!
در حقیقت احمدکسروی از منظر مراجع شیعی مرتد محسوب می‌شد که حکم قتلش بر هر فرد مسلمانی واجب

 

5. فیلم محاکمه تیمسار مهدی رحیمی فرمانده تهران
https://www.youtube.com/watch?v=WrK6cfvZ_zA

 

6. صادق قطب زاده به روایت علی سجادی
http://www.ghandchi.com/1315-ghotbzadeh-by-sajjadi.htm 
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH