Sam Ghandchiسام قندچي نگاهی تازه به انقلاب مشروطه

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1526-mashrooteh.htm

 

برای نیم قرن همه ساله در سالگرد انقلاب مشروطه یک سری بحثهای تکراری برخی مورخان در مطبوعات اپوزیسیون منتشر می شد که هیچ حرف تازه ای هم برای گفتن نداشتند. امسال دو گفتار که توجه این قلم را به خود معطوف داشتند درباره مشروطیت حرفهای تازه ای است. یکی گفتاری بود از دکتر اسماعیل نوری علا که موضوع را از حذف روحانیون در زمان نادرشاه افشار و شکل بازگشت آنها به قدرت در دوران قاجار مطرح کرده و تحلیلی بسیار شنیدنی است (1). دومین گفتار نیز از آقای محمد امینی بود که در یک جمله گفتند انقلاب مشروطه انقلابی سکولار نبود و جزئیات جالبی را در باره اصولی در متمم قانون اساسی بر شمردند که همه وام داری انقلاب ضد استبدادی مشروطیت را به روحانیت، نشان می دهد و همچنین اشاره کردند که پیش از مشروطه تنها یک رساله درباره دکارت در ایران می توان نام برد و خدمات میرزا فتحعلی آخوندوف را نیز مورد تأکید قرار دادند (2). اما سالها پیش از این بحثهای اخیر، چند مصاحبه تلویزیونی از خانم دکتر مهرا ملکی دیده بودم که نظراتی بسیار تازه در مورد روحانیت و انقلاب مشروطه بودند که دیگر دوستان در اپوزیسیون، کمتر به آن موضوعات پرداخته اند. متأسفانه سالهاست کارهای دکتر مهرا ملکی را دنبال نکرده ام اما شاید بتوان گفت آنچه ایشان حدود 10 سال پیش در مورد مشروطیت مطرح کرده بودند، امروز ما بیشتر از زبان دیگر صاحب نظران می شنویم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

هجدهم مرداد ماه 1396
August 9, 2017

پانویس
:

 

1. سخنان بسیار شنیدنی دکتر اسماعیل نوری علا در مورد روحانیت از پایان دوران صفویه تا انقلاب مشروطه
https://www.youtube.com/watch?v=AELWDjtRMVI

 

2. گفتار محمد امینی درباره انقلاب مشروطه در برنامه برگی از تاریخ نهم ماه اگوست 2017 و برنامه یک کلمه یازدهم اگوست 2017

https://vimeo.com/229032577

https://vimeo.com/229320263

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH