Sam Ghandchiسام قندچي هم تحلیل از سازمان مجاهدین خلق و هم دیالوگ با آن، به حمایت مردم از اپوزیسیون مترقی لطمه می زند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1522-mojahedine-khalgh.htm

 

در 38 سال گذشته آنقدر تحلیل در مورد سازمان مجاهدین خلق نوشته شده که اگر بر روی کاغذ چاپ شود می توان چند زمین فوتبال را با آن پر کرد (1). دیالوگ با سازمان مجاهدین خلق نیز بیهوده است چون اگر هدف تغییر آنها باشد که رهبران آن سازمان همه این بحثها را می دانند و اگر هم هدف افشای آنها برای هوادارانشان باشد که وقتی با همه آنچه تا به حال گفته شده همچنان در آن کالت مانده اند، با دیالوگ و افشاگری آنرا رها نخواهند کرد. واقعیت این است که باید سازمان مجاهدین خلق آزاد باشد که تبلیغات خود را بکند و ای کاش آنها در ایران سرکوب نشده بودند و آزاد بودند تبلیغ کنند و در آنصورت دیگر تا امروز طرفداری نداشتند. دموکراسی به این معنی نیست که مثلاً در تشکیلات حزب دموکرات آمریکا اجازه دهند کسی بیاید و روضه امام حسین بخواند. اما در مسجد شیعیان در آمریکا می شود هر روضه ای خواند. اگر در زمان شاه همین آخوندها و در رأس آنها خمینی آزاد بود که هر حرفی دارد بزند، امروز جمهوری اسلامی وجود نداشت. داستان مجاهدین هم همین است که نان مظلوم نمایی را می خورند و البته واقعاً جمهوری اسلامی جنایات بی شماری در حق این سازمان کرده، اما ابداً این واقعیت به این معنی نیست که این جریان نیرویی دموکرات و مترقی باشد، که نیست، و نظیر داعش که ثابت کرد از بشار اسد بدتر است، مجاهدین نشان داده در مقایسه با سپاه پاسداران، شبیه سپاه پاسداران سال 1367 هستند و نه حتی سپاه پاسداران امروز. اپوزیسیون ایران نه ضرورتی دارد از این نیرو تحلیل کند و نه با آن دیالوگ برقرار کند. فقط لازم است که برای مردم ایران بدون هیچ اما و اگر روشن کنیم که آن اپوزیسیونی که ما می خواهیم جایگزین جمهوری اسلامی شود شامل این سازمان مجاهدین خلق نیست، گرچه سازمان مجاهدین خلق نظیر هر کالت و گروه دیگری حتی به بدی کوکلاکس کلان، آزاد خواهند بود تا وقتی ضد رژیم آینده اسلحه بلند نکرده اند، فعالیت کنند. واقعاً بسیاری از مردم ایران از به قدرت رسیدن اپوزیسیون وحشت دارند چون فکر می کنند این نیروی مافیایی مجاهدین در صورت سقوط جمهوری اسلامی ممکن است به قدرت برسد و متأسفانه اپوزیسیون هنوز واقعیت این ترس مردم را بعد از سه دهه درک نکرده است و شاید این عامل اصلی حمایتی است که اصلاح طلبان به دست آورده اند و برخی نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک هنوز این حقیقت را پس از همه این سالها درک نمی کنند و مرتب دنبال دیالوگ با این نیروی داعشی هستند، در حالیکه لازم است روشن با مردم این حقیقت را در میان گذاریم که سازمان مجاهدین خلق بخشی از اپوزیسیون نیست، و این حرف نه بحثی سکتاریستی در درون جنبش سیاسی و مدنی ایران بلکه تفکیک اپوزیسیون مترقی از کوکلاکس کلانی است که هنوز به طور تروریستی عمل می کند و حتی از تهدید فعالان مخالف خود در خارج دست بر نداشته است و بارها از دست اینها بسیاری از فعالان جنبش سیاسی ایران به مقامات پلیس در آمریکا و اروپا شکایت کرده اند. اینها به قدرت نرسیده اینگونه عمل می کنند آنهم در دموکراسی های آمریکا و اروپا، خدا به داد ما برسد اگر در ایران به قدرت برسند. از ما گفتن...دست از این تحلیل و دیالوگ با سازمان مجاهدین خلق برداریم و به دولت ها و سازمانهای بین المللی هم اعلام کنیم که سازمان مجاهدین خلق بخشی از اپوزیسیون ایران نیست و کوکلاکس کلان ایران است. هرچه هم می خواهند می توانند این قلم را مأمور جمهوری اسلامی خطاب کنند، ای کاش در مورد خمینی در همان دوران رژیم شاه انقدر روشن بودیم و همین حرفها را زده بودیم و امروز 38 سال تاوان اشتباه اتحاد با نیرویی واپسگرا و مستبد را نمی دادیم. تجربه داعش در سوریه نشان داد که اپوزیسیون واپسگرا و مستبد چه بلایی بر سر یک ملت می تواند بیاورد (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

شانزدهم مرداد ماه 1396
August 7, 2017

پانویس
:

 

1. سازمان مجاهدین خلق

http://goo.gl/BxyjpP

 

Mojahedine Khalgh Organization, PMOI, MEK, MKO

http://goo.gl/vQaenQ

 

2. دو ملاحظه در مورد آلترناتيو واپسگرا
http://isdmovement.com/2017/0717/073117/073117-Sam-Ghandchi-Two-notes-on-reactionary-alternatives.htm

 

مطلب مرتبط

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH