Sam Ghandchiسام قندچيوال استریت ژورنال، رادیو فردا، صدای آمریکا، ژورنالیسم ایرانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1463-wsj-radio-farda.htm
WSJ, Radio Farda, VOA, Iranian Journalism
http://www.ghandchi.com/1463-wsj-radio-farda-english.htm

 

مقاله ای در وال استریت ژورنال در مورد رادیو فردا منتشر شده است (1). آنچه دریاره رادیو فردا گفته شده همچنین در مورد سرویس فارسی صدای آمریکا صادق است (2). و مسأله خیلی ساده است. ژورنالیست معمولی که از ایران خارج می شود تصورش از رسانه های فارسی زبان خارج کشور بمثابه شعبه ای از خبرگزاری ها در تهران است. آنها دانش و تجربه عمیقی از سیاست ایران و اپوزیسیون ندارند و حتی به غیرسیاسی بودن خود افتخار می کنند. بنابراین نمی توانند آنچنان گزارشهای خبری تهیه کنند که جمهوری اسلامی را به چالش کشد، آنچه اصل دلیل وجودی رادیو فردا و بخش فارسی صدای آمریکا است. توانهایی که فردی را برای کار در ایران بعنوان یک ژورنالیست، یا برای کار در شبکه های خبری معمولی در آمریکا، حائز شرایط می کند، مهارتهای غلطی برای سرویس فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا است. متأسفانه وزارت امور خارجه اوباما این حقیقت ساده را هیچگاه درک نکرد. نیکلاس برنز که هم در دوران جرج بوش و هم زمان باراک اوباما خدمت کرد نقش تعیین کننده ای در استخدام بسیاری از ژورنالیستهای اصلاح طلب اسلامی در رادیو فردا و بخش فارسی صدای آمریکا داشت، کسانیکه ابدا درکی از کل طیف های سیاسی ایران ندارند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
بیست و سوم خرداد ماه 1396
June 13, 2017
 

 

پانویس:

 

1. WSJ: In Iran, Radio Liberty Doesn’t Live Up to Its Name
https://www.wsj.com/articles/in-iran-radio-liberty-doesnt-live-up-to-its-name-1497213690

 

2. صدای آمریکا: ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3 
VOA: Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q 

VOA: Steve Redisch
http://goo.gl/SqdJbK 
صدای آمریکا: استیو ردیش
http://goo.gl/VNPYXF

 

 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH