Sam Ghandchiسام قندچيبعد از تجربه داعش، وقت تجدید نظر برای سکولارهای حامی مجاهدین
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1409-daesh-pmoi.htm

بعد از جنایات جمهوری اسلامی علیه سازمان مجاهدین در اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب 1357 که شامل اعدام های 1360 و 1367 بود، و همچنین به دلیل جنایتی که برخی چپی ها نظیر تقی شهرام، پیش از انقلاب، در حق مجید شریف واقفی و چند تن دیگر از اعضا مسلمان سازمان مجاهدین، مرتکب شده بودند، بسیاری از سازمانها و شخصیتهای چپ ایران، سمپاتی مجاهدین را پیدا کردند و تا به امروز، همچنان این تصویر را می دهند که گویی سازمان مجاهدین، در حال حاضر، گروهی مافیایی نیست و بخشی از اپوزیسیون ایران است، و همه بحثها در این مورد را نادیده می گیرند و حتی به طرح این تشکیلات در صحنه بین المللی بعنوان اپوزیسیون ایران، اعتراض نمی کنند.

 

سالهاست که سازمان مجاهدین به گروهی مافیایی تبدیل شده و بخشی از اپوزیسیون دموکراتیک ایران نیست (1). بعد از خروج بسیاری از سکولار دموکراتها از شورای مقاومت، وقت آن رسیده بود که جنبش دموکراتیک ایران حساب خود را از این جریان به نهایت ارتجاعی و جنایتکار جدا کند، اما بخاطر آنکه آنها ضد جمهوری اسلامی هستند و نیز بخاطر شهدای پیشین این سازمان و آنچه در بالا گفته شد، چنین موضعگیری روشن انجام نشده است. پس از تجربه داعش در سوریه، دیگر وقت آن است که همه نیروهای اپوزیسیون ایران به روشنی اعلام کنند که سازمان مجاهدین خلق درون اپوزیسیون ایران نیست و تفاوتی با سپاه پاسداران ندارد، و روی دیگر سکه جمهوری اسلامی است (2).

 

در واقع، ایران، این تجربه را در انقلاب 1357 هم داشت وقتی فرقه ارتجاعی و جنایتکار خمینی را تشخیص نداد و آنها توانستند در سطح بین المللی سخنگوی انقلاب شوند. همین امروز، اگر مجاهدین در ایران به قدرت برسد، نظیر داعش که گوی سبقت را از بشار اسد ربود، حتی فعالین حقوق بشری نظیر "کایلا مولر" را هم به هلاکت خواهد رساند. به عکس کایلا مولر در پایین این صفحه نگاهی کنید، تا به یاد آورید در سوریه بشار اسد و داعش دو روی یک سکه بوده و هستند،  و کافی نبود که فقط بر مبنای مخالفت با رژیم کنونی سوریه، اپوزیسیون صف بندی کند (3).

 

صبر نکنیم تا سازمان مجاهدین، مانند داعش، نسلی دیگر از جنبش دموکراسی خواهی ایران را نابود کند، نظیر آنچه داعش با جنبش دموکراسی خواهی سوریه کرد، و خمینی با جنبش دموکراسی خواهی ایران، به انجام رساند. لازم است که از خواب بیدار شویم، و مقابل شانتاژهای این تشکیلات مافیایی بایستیم. مافیا هم در ابتدا تشکیلاتی آزادیبخش در ایتالیا بود، اما بعدها به سازمانی جنایتکار تبدیل شد. برخی سازمانهای چریکی چپ در آمریکای لاتین به قاچاقچیان کوکایین تبدیل شدند. باید تشکیلاتها را نه بر مبنای ظلمی که در گذشته بر آنها رفته، بلکه بر مبنای آنچه امروز هستند، قضاوت کرد. کالت مجاهدین به رهبری رجوی ها نیز مسیر مشابهی را در تبدیل به جریانی مافیایی، در 20 و چند سال گذشته، طی کرده است. بلایی را که داعش در سوریه بر مردم آن کشور نازل کرد، مقابل چشمانمان است. اگر امروز مقابل این فرقه جنایتکار نایستیم، فردا ممکن است خیلی دیر باشد.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
نهم اردیبهشت ماه 1396
April 28, 2017

پانویس:

 

1. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm  
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

2. سپاه پاسداران و انتخابات پیش رو
http://www.ghandchi.com/1390-sepah-pasdaran.htm

 

3. Kayla Mueller

https://en.wikipedia.org/wiki/Kayla_Mueller

  Sam Ghandchiسام قندچي
 

 

 

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com    
 

SEARCH