Sam Ghandchiسام قندچيچرا باید مستقیماً با آمریکا گفتگوی علنی کرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1405-mozaakereh-baa-aamrikaa.htm

 

چند ساعت پیش گفت و گوی این هفته دو تن از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دکتر اسماعیل نوری علا و آقای حسن اعتمادی را در برنامه آقای میبدی تماشا می کردم (1). با نظرات آقای انجلو طالبی که در این سری از گفتگوها شرکت دارد آشنایی ندارم، اما بنظر می رسد بحث اصلی ایشان این است که دولت ترامپ قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را دارد و ایشان هم می خواهد بر مبنای این برنامه آمریکا، با اپوزیسیون ایران همراهی کند. شخصاً نمی خواهم وارد این بحث شوم که نظرات آقای طالبی در مورد قصد آقای ترامپ درست است یا نه، و اینکه در صورت درست بودن، جنبش سیاسی ایران چه موضعی باید بگیرد. واقعیت این است که جدا از اینکه برنامه آمریکا چیست، سالهاست هم جمهوری اسلامی، هم اصلاح طلبان، هم مجاهدین و هم شاهزاده رضا پهلوی، با دولت آمریکا در تماس هستند، اما تماس ها علنی نیست.

 

آیا بهتر نیست که آقای میبدی از خود برنامه ریزان دولت آمریکا برای این گفتگوها دعوت کند و این موضوعات را رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان، در برابر ملت ایران، با نمایندگان دولت آمریکا مورد بحث قرار دهند. اینکه هر نیروی سیاسی ایران، با رهبر دموکراسی های غربی در جهان، یعنی آمریکا، گفتگو کند، هیچ مسأله ای نیست؛ حتی گفتگو با دولت های دیگر هم مسأله نیست؛ مشکل وقتی شروع می شود که اینگونه تماسها در خفا باشد، و بر سر منافع ایران بحثهایی شود که مردم از آن مطلع نباشند، وگرنه گفتگوهای شفاف با نمایندگان صاحب اختیار کشورهای خارجی، نه تنها در نفی استقلال ایران نیست، بلکه به استقلال ایران یاری می رساند، مضافاً آنکه هرگونه دریافت کمک خارجی، در هر سطحی، باید که شفاف باشد (2). به قول آمریکایی ها بهتر است که اصل حرف را از دهان خود اسب شنید، منظور اینکه بهتر است خود بحث را از زبان مقامات آمریکایی شنید.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
هشتم اردیبهشت ماه 1396
April 27, 2017

پانویس:

1. گفتگوی دکتر اسماعیل نوری علا و آقای حسن اعتمادی در برنامه یاران علیرضا میبدی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1396 در تلویزیون پارسی

https://vimeo.com/214714734

 

2. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com   

 

 

 

 

SEARCH