Sam Ghandchiسام قندچي بازهم انتخابات و طرح های غلط اتحاد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1403-etehaade-ghalat.htm

 

از یکسو جمعی از دوستان سکولار دموکرات می گویند که باید اتحادی تشکیل داد و در آن خواستار تحریم انتخابات شد و از جمله از جریان ارتجاعی سازمان مجاهدین خلق نام می برند که زیر این دعوت از مردم را برای تحریم انتخابات، به همراه ما، امضا کند.  از سوی دیگر، عده دیگری از دوستان سکولار دموکرات می گویند که باید با اصلاح طلبان اسلامی متحد شد و برای کاندیدای آنها رأی داد. آیا دوستان دسته اول، سازمان مجاهدین خلق (1) را می شناسند؟ آیا نمی دانند همان وجود نام مجاهدین خلق در زیر بیانیه پیشنهادی آنها، باعث خواهد شد مردمی که این دوستان انتظار دارند به این فراخوانها پاسخ دهند، بجای حتی خواندن درخواست آنها، دعوت دسته دوم سکولارها را اجابت کرده و به اصلاح طلبان، رأی خواهند داد.

 

دوباره می گویند مگر آمریکا و انگلیس و فرانسه در جنگ جهانی دوم با استالین دیکتاتور در برابر هیتلر متحد نشدند، پس چرا ما نمی توانیم با مجاهدین علیه جمهوری اسلامی، متحد شویم؟ آمریکا بعداً هم با القاعده ضد شوروی متحد شد و با صدام و داعش هم ضد جمهوری اسلامی متحد شد، اما تا با استالین بر سر چین مسأله پیدا کرد، آماده بود به روسیه حمله کند، و استالین، آذربایجان و کردستان ایران، یونان و اسپانیا را تقدیم آمریکا کرد. همچنین تا القاعده، صدام یا داعش، جفتک انداختند، آمریکا آنها را با خاک، یکسان کرد. اما چپی هایی که در انقلاب 57 با خمینی متحد شدند، وقتی متحدشان، خمینی، زیر قولش زد، که قرار بود مارکسیستها آزاد باشند، آن دوستان چه کار توانستند بکنند؟ آیا می توانستند مثل آمریکا، متحدی را که زیر قولش زده، با خاک یکسان کنند. لطفاً از این طرح های اتحادهای بیهوده که فقط ما را مرغ عزا و عروسی می کند، دست بردارید. برنامه خود را روشن کنیم و به مردم بگوییم و به کسی هم تصور غلط ندهیم که حرف ما و مجاهدین و تجزیه طلبان یکی است.

 

اتفاقاً لازم است به مردم روشن بگوییم که ما هیچ علاقه ای به سازمان مجاهدین خلق نداریم و آن سازمان را به اندازه جمهوری اسلامی جنایتکار می شناسیم، و اگر در گذشته، آن سازمان به این اندازه جنایتکار نبوده، فرقه خمینی هم در گذشته تا این اندازه جنایتکار نبود، اما امروز، هیچکدام از این دو جریان، دست کمی از هم ندارند. تا آنجا هم که به تجزیه طلبان مربوط است، اتحاد با آنها، مردم ایران را به هر نیروی اپوزیسیون، مشکوک می کند، که در پی وطن فروشی هستند. واقعاً آنچه حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند، راه درست است، هر چند سخت است، اما اگر در 38 سال گذشته همین راه سخت و اصولی را دنبال کرده بودیم، بجای اتلاف وقت با این طرح های میانبرزدن های بیهوده، تا حالا سکولار دموکراتهای ایران نیروی قوی تشکیلاتی شده بودند، نه آنکه از ترس امثال مجاهدین، سکوی پرش اصلاح طلبان شوند.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
ششم اردیبهشت ماه 1396
April 25, 2017

پانویس:

1. سازمان مجاهدین خلق
http://goo.gl/biuaJ0
People's Mojahedin Organization-PMOI
http://goo.gl/gVTi22

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm
 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH