Sam Ghandchiسام قندچيآیا شعار همه با هم، مردم ایران را متحد می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1336-hame-baa-ham.htm

 

در 38 سال گذشته برخی نیروهای سیاسی شعار همه با هم آیت الله خمینی را البته با نیت خیر متحد کردن مردم ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، تکرار کرده اند. واقعیت این است که مردم ایران از این شعار خاطره بدی دارند و از آن بوی شیادی به مشامشان می رسد چرا که پس از انقلاب 57 همانهایی که این شعار را مطرح کردند در پی بالا رفتن از اریکه قدرت، آن "همه" ای را که سکوی پرتابشان به قدرت شد، یکی بعد از دیگری، از دم تیغ گذراندند.

 

مردم ایران ترجیح می دهند هر نیروی سیاسی بجای تعارف با مردم و هندوانه زیر بغل مردم گذاشتن با عباراتی نظیر اینکه بعد از پیروزی هر چه مردم خواستند، صریح و روشن برنامه آینده خود را بطور دقیق و مشخص اعلام کند و دو گونه برنامه اعلام شده و اعلام نشده چه برای جریانی که خود نمایندگی می کند و چه برای ایران نداشته باشد. یعنی بجای آنکه امروز فقط بگوید "همه با هم" و یا با عباراتی نظیر "مطیع هر چه مردم بخواهند" خواهم بود، مردم را به یاد خاطره فروردین 1358 نیاندازد که "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم" (1).

 

روزی به یک برنامه نوروزی در شهر سن حوزه کالیفرنیا رفته بودم و آقای قاسم لباسچی از رهبران جبهه ملی در جلوی در ایستاده بود. به ایشان گفتم چرا اعلام نکرده اید که این برنامه جبهه ملی است. گفت خب ما دم در ایستاده ایم و این خود بیان این حقیقت است. به تصور این قلم، اینچنین برخوردها در جنبش سیاسی ما نتیجه سالها استبداد است که در زبان استعاره شعرای ما فراوان دیده می شود، اما دیگر بعد از تجربه شیادی های انقلاب 57 بهتر است خواستهای سیاسی در برنامه های صریح و روشن بیان شوند و نه دوپهلو، تا دوباره نسلی دیگر نگوید سر ما کلاه گذاشتند. ایجاد ائتلاف و اتحاد برای اهداف معین در عین اعلام کردن برنامه های مشخص و متفاوت هر نیروی سیاسی، هیچ اشکالی ندارد و نشانه متمدن بودن است.  از شعارهای دروغین نظیر "همه با هم" پرهیز کنیم که اعتمادها را نه تنها تقویت نمی کند بلکه از بین می برد و بوی شیادی می دهد.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

دوازدهم اسفند ماه 1395
March 2, 2017

پانویس:

 

1. سخنان آیت الله خمینی پس از سالها شعار "همه با هم" کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب 57 در زمان رفراندوم جمهوری اسلامی: "... آنچه اینجانب به آن رای می دهم جمهوری اسلامی است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین جمهوری اسلامی بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم...آنکه ملت ما می خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی... شما قرآن را می خواهید، شما برای اسلام قیام کردید. این همه رنج و زحمت که روحانیت برد و می برد برای اسلام است، هرجاش که گفتند جمهوری، بدانید توطئه توکار است. اسم اسلام را نیاوردند، هر جا گفتند جمهوری دموکراتیک بدانید توطئه توکار است، بدانید منهای اسلام است، آزادی منهای اسلام است، استقلال منهای اسلام است..."
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH