Sam Ghandchiسام قندچيچرا به نتیجه ای نمیرسیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1295-chera-beh-natijehei-nemiresim.htm

 

تا دو هفته دیگر سالگرد انقلاب 57 است. در 37 سال گذشته سؤالی که به کرّات در جمعهای فعالان سیاسی و مدنی شنیده می شود همین سؤال است که چرا به نتیجه ای نمی رسیم؟ سؤال خوبی است، اما فرض کنیم شما هر وقت دردی دارید سراغ رمال بروید اما موقعی که می خواهید بحث کنید که چرا هنوز از بیماری معینی رنج می برید، این سؤال را از پزشکی بپرسید که حتی یکبار هم به سراغش نرفته اید و اگر هم رفته اید اصلاً همچنان معجونهای رمال را به کار برده اید و نه داروهایی که پزشک تجویز کرده است. بهتر است از همان رمال بپرسید که چرا هنوز نتیجه ای بدست نیاورده اید، یا از خود بپرسید که چرا هنوز برای درد خود سراغ رمال می روید یا معجون های رمال را به کار می برید.

 

بسیاری از فعالین ایران همچنان برای راه حل مسائل سیاسی و مدنی جامعه ایران مصاحبه های کسانی را در تلویزیونها تماشا می کنند که همه این سالها نظراتشان نتیجه ای نداشته است. شاید بهتر است از خود بپرسند که چرا به آن تلویزیونها اعتراض نمی کنند که همچنان کسانی را دعوت می کنند که راه حلی برای مسائلی که درباره آن بحث می کنند، ندارند و راه حل هایشان نتوانسته حتی در حد یک درصد بودجه مالی و انسانی که در اختیار داشته اند، نتیجه حداقلی قابل لمسی به ارمغان آورد. متأسفانه دوباره همان رمالها می آیند و نه تنها وقت بینندگان و شنوندگان را با بحثهای تکراری تلف می کنند بلکه آن برنامه ها بعنوان پربیننده ترین و پرشنونده ترین اعلام می شوند و اعتراضی هم نمی شنویم.

 

شاید بد نباشد دفعه بعد که خواستیم بپرسیم که چرا به نتیجه ای نمی رسیم، از خود سؤال کنیم، یا از همان کسانیکه سالهاست برنامه هایشان در تلویزیون های فارسی زبان بعنوان پربیننده ترین اعلام شده سؤال کنیم، یا به برنامه سازانی که بر مبنای نظرخواهی و آمار از بینندگان و شنوندگان آن رسانه ها بارها اعلام کرده اند که آن افراد دعوت شده پربیننده ترین و پرشنونده ترین صاحب نظران اپوزیسیون هستند، اعتراض کنیم. 37 سال مدت کمی نیست و هر کسی حق دارد این سؤال را با کسانی که همه این سالها تریبونها، بودجه های مالی و انسانی مخالفان جمهوری اسلامی را در اختیار داشته اند، مطرح کند و اگر پاسخها را قابل قبول ندید، اعتراض کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
پنجم بهمن ماه 1395
January 24, 2017
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH