Sam Ghandchiسام قندچينوستالژی در برابر پلاتفرم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1221-nostalgia-vs-platform.htm

 

گرچه تراژدی خیزش داعش در سالهای اخیر یکی از دهشتناکترین رویدادهای تاریخ معاصر است اما در میان ایرانیان این جریان به بازنگری دیدگاههای خود منجر شده است که حتی سید احمد علم الهدی سه روز پیش در نماز جمعه نهم مهرماه 1395 مشهد گفت: "قمه زدن به نام امام حسین (ع) با سر بریدن داعش یکی است" (1).

 

سالها پیش آیت الله خامنه ای علیه قمه زنی فتوا صادر کرد، در صورتیکه روحانی میانه رویی نظیر آیت الله منتظری حتی در یکی از آخرین مصاحبه های خود، هنوز مرتد کشی را، در مورد مسلمان سابق مخالفت جو، رد نمیکرد (2). همه این مواضع بسیار ضد و نقیض است، چون اسلامگرایان در همه جا مبنای مواضع سیاسی خود را بر نوستالژی گذاشته اند و به همین علت هنگام روبرو شدن با جهان کنونی که فرسنگها با دنیای 1400 سال پیش تفاوت دارد، حتی وقتی راه میانه روی را در پیش گیرند، ناچار به بیان چنین تناقض هایی می شوند. در واقع هواداران داعش در اروپا بهترین نمودار این نوستالژی در دوران ما هستند (3).

 

با اینحال جایگزین کردن نوستالژی بجای پلاتفرم سیاسی مختص داعشیان سنی و شیعه نیست. مثلاً نگاهی به اصلاح طلبان ایران افکنیم که بجای پلاتفرم سیاسی برای ساختن آینده ایران، از دوران آیت الله خمینی برای خود نوستالژی عصر طلایی ساخته اند و از زمان جنبش سبز تا کنون به این سؤال اپوزیسیون سکولار در مورد مواضع خود حتی پس از آشکار شدن جزئیات قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بی اعتنا هستند و همچنان بجای طرح پلاتفرمی سکولار، از نوستالژی خود که تخیلی دروغین از واقعیت تاریخی دوران آیت الله خمینی است، پیروی می کنند (4).

 

خوشبختانه اپوزیسیون سکولار و دموکراتیک دیگر منتظر قانع شدن هواداران نوستالژی های گوناگون نمانده و گفتمان طرح پلاتفرمهای سیاسی سکولار و دموکراتیک نه تنها پیش می رود بلکه تلاش واقعی برای اقدام عملی جهت جدا کردن حکومت و مذهب آغاز شده است. بیانیه ای را که به تازگی تعداد قابل توجهی از فعالان سکولار ایران امضاء کرده اند نشان از آغاز مرحله تازه ای از فعالیت اپوزیسیون دارد که دیگر بحث درباره نوستالژی ها به پایان رسیده و پس از 37 سال درجا زدن در گفت و شنود نوستالژی های مختلف، تلاش نظری و عملی برای جدا کردن حکومت و مذهب در ایران آغاز شده است (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دوازدهم مهر ماه 1395
October 3, 2016

 

پانویس:

 

1. علم‌الهدی: قمه زدن با سر بریدن داعش یکی است
http://sahamnews.org/2016/10/302786

 

2. چرا اسلامگرائی میکشد؟- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills.htm 
Why Islamism Kills?- Second Edition
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills-english.htm

 

3. نوستالژی خلافت برای جوانان مسلمان اروپا
http://www.ghandchi.com/1149-nostalgia-daesh.htm 
IS Nostalgia for EU Muslim Youth
http://www.ghandchi.com/1149-nostalgia-daesh-english.htm

 

4.  سؤالی از میرحسین موسوی درباره کشتار شصت و هفت
http://www.ghandchi.com/1212-mousavi-koshtar67.htm

 

5. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH