Sam Ghandchiسام قندچيآیا کشورهای خلیج فارس اشتباه آرژانتین را مرتکب می شوند؟
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1208-persian-gulf.htm  

 

در یکسال گذشته بحثهای مفصلی در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی خاورمیانه شده است (1) و بویژه موضوع تنزل بهای نفت و کشمکشهای عربستان و ایران در منطقه مورد بررسی های متعدد قرار گرفته اند (2). از یکسو تدوام بهای نازل نفت از توان کشورهای خلیج فارس برای کنترل کشورهای غیرنفتی خاورمیانه کاسته، و از سوی دیگر حجم بدهی های دولت های نفتی خلیج فارس شدیداً در حال افزایش است.

 

عربستان اکنون با کسری بودجه 80 میلیارد دلاری روبرو است و فروش اولین دسته از اوراق قرضه دولتی عربستان در بازارهای مالی بین المللی که برای دو هفته دیگر برنامه ریزی شده، بیش از 10 میلیارد دلار است.  بدهی های تازه دولت عربستان به شرکتهای وام دهنده بین المللی در چند ماه آینده از کل بدهی آرژانتین، بیشتر خواهد شد.

 

علاوه بر عربستان، دیگر کشورهای عربی خلیج فارس نظیر امارات متحده، قطر و بحرین نیز حرکتهای مشابهی را برای دریافت وام های بین المللی، آغاز کرده اند. در چند سال اخیر سرنوشت وام های مشابه را در آمریکای لاتین و بویژه در آرژانتین دیده ایم. آیا پدیده مشابهی در خاورمیانه در حال نطفه بندی است؟

 

در همین حال از آنجا که اینگونه مناسبات مالی کشورهای عربی خلیج فارس با غرب است، خبرهای آن بدون سانسور منتشر شده است اما خبرهای وام های احتمالی مشابه جمهوری اسلامی ایران که ممکن است لزوماً از منابع غربی نباشند، انعکاسی در مطبوعات پیدا نکرده است؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
ششم شهریور ماه 1395
August 26, 2016


پانویس:
 

 

1. بحثهایی در مورد اوضاع خاورمیانه
http://goo.gl/2iS6Rn

 

2. دلیل ادامه تنشهای عربستان و ایران
http://www.ghandchi.com/1083-saudi-iran-brawl.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH