Sam Ghandchiسام قندچيدرس 28 مرداد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1204-darse28mordad.htm  

 

امروز سالگرد 28 مرداد 1332 است. همه ساله در چنین روزی در مورد این رویداد تاریخی بسیار گفته و نوشته می شود. امسال بد نیست درس 28 مرداد را از رویدادی در سال گذشته در درون جبهه ملی ایران بنویسیم و آنهم چگونگی برخورد جبهه ملی ایران به بازداشت دو ماه پیش کورش زعیم است. مدتی پس از بازداشت مهندس زعیم بالاخره جبهه ملی متنی را منتشر کرد که در آن نه تنها درباره حضور ایشان در رهبری بلکه حتی از عضویت ایشان در جبهه ملی حرفی زده نشده است (1).

 

شخصاً هیچگاه عضو جبهه ملی ایران نبوده ام هرچند برای دکتر محمد مصدق و جبهه ملی بسیار احترام قائل هستم (2). همچنین خود از منتقدان بسیاری نظرات مهندس کورش زعیم هستم. اما اینجا بحث بر سر دو نوع برخورد به اختلاف نظر است. بیان اختلاف نظر و مبارزه برای نظرات خود یک چیز است اما حذف کردن، موضوعی دیگر. یک خط از رهبری جبهه ملی در مورد اختلاف نظرشان با مهندس زعیم منتشر نشده اما حتی عضویت ایشان در جبهه ملی در بیانیه حذف شده است.

 

حذف و نابود کردن مخالفان، فقط ویژه 28 مرداد و انقلاب 57 و کشتارهای 67 در ایران نبوده و نمونه های آن در سطح بین المللی نیز بسیار دیده شده، و تصفیه های استالین از همه مشهورتر است. آنچه در واقع درس همه این رویدادهاست، اینکه در مورد اختلافات سیاسی تا می توانیم نظراتمان را منتشر کنیم و از بیان نظرات خجالت نکشیم، اما حذف کردن آنچیزی است که همه ما را نابود کرده و  منحصر به قاجاریه و پهلوی و جمهوری اسلامی نیست. جبهه ملی، خانه خصوصی نیست و نهادی عمومی است و حذف نام دیگران، صرفنظر از هرگونه اختلاف نظری، نابود کننده است.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم مرداد ماه 1395
August 18, 2016


پانویس:

1. جبهه ملی: اعتراض به بازداشت های غیر قانونی
http://jebhemeliiran.org/?p=1112

"جبهه ملی ایران بنا بر اعتقاد به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و با توجه به حقوق اساسی افراد ملت ایران؛ نسبت به بازداشت های غیر قانونی فعالان سیاسی اعتراض دارد و آزادی کلیه زندانیان سیاسی کشور از جمله آقای مهندس کورش زعیم را خواستار است.
تهران- روابط عمومی جبهه ملی ایران
چهارهم مرداد 1395"

 

2. حزب آينده نگر ايران در راه مصدق
http://www.ghandchi.com/690-FuturistMossadegh.htmمتون برگزیده
http://featured.ghandchi.com    

 

 

 

 

SEARCH