Sam Ghandchiسام قندچي آیا مسأله کیش شخصیت است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1201-personality-cult.htm

 

stalin  

 

برای توضیح جنایات پس از انقلاب اکتبر در شوروی و اعدام های پس از انقلاب 57 در ایران بسیاری موضوع کیش شخصیت را مطرح کرده اند. هفته پیش مقاله ای می خواندم از جیمز هریس درباره دوران تصفیه های استالین که بجای کیش شخصیت به موضوع دیگری اشاره دارد. جیمز هریس می نویسد "اکثر بلشویکها و استالین اعتقاد داشتند که انقلابهای 1789، 1848 و 1871 شکست خوردند چون رهبران آنها پیش بینی کافی در مورد غضب ضدانقلاب در واکنش رژیم پیشین نکردند" (1). بنظر می رسد رهبران انقلاب 57 در ایران نیز چنین برداشتی از دوران مصدق و 28 مرداد داشته و دارند و به رغم ضدیت آیت الله خمینی با مصدق، رژیم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران که همچنان جانبازان خود را برای سرکوب آنچه ضد انقلاب می خواند، به کوی و برزن گسیل می کند، حتی برای نخست وزیر پیشین رژیم، میر حسین موسوی، که به آیت الله خمینی همچنان وفادار است، استثنایی قائل نیست (2). ممکن است سوال شود که چرا چین کمونیست که رژیمی ایدئولوژیک داشته و دارد، توانسته از چنین مرحله ای عبور کند. شاید پاسخ در این باشد که شکاف با شوروی و عمده شدن دعوا با شوروی راه دیگری برای چین باقی نگذاشت جز آنکه با غرب کار کند و کم کم ترس از سرنگونی توسط غرب برایش از بین رفت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com
هفدهم مرداد ماه 1395
August 7, 2016

 

پانویس:

 

1. James Harris: New research reveals misconceptions about Joseph Stalin and his <Great Purge>
http://www.businessinsider.com/new-research-reveals-misconceptions-about-joseph-stalin-and-his-great-purge-2016-7

 

2. نتيجه حصر ميرحسين موسوی
http://www.ghandchi.com/804-hasr-e-mousavi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH