Sam Ghandchiسام قندچيایران ترورهای بروکسل را محکوم کرد، اما..
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1144-iran-brussels.htm

 

هنگامیکه القاعده در یازدهم سپتامبر 2001 هزاران نفر مردم بیگناه را در مرکز تجارت آمریکا به قتل رساند مسأله تروریسم به شکلی مطرح شد که گویی عده ای از خارج به آمریکا آمده و این جنایات را مرتکب شده اند و به همین علت نیز در واکنش به آنها آمریکا وارد جنگ در افغانستان شد.

 

اما امروز که پانزده سال از آن تاریخ می گذرد، تروریسم اسلامگرا در قامت داعش، در جنایات نوامبر پاریس، سن فرناندینو در آمریکا و این هفته در بروکسل، با تکیه بر پیروان خود در اروپا و آمریکا، به روشنی به شکل جریانی جهانی و تاریک اندیش که هدف خود را نابودی جامعه مدرن قرار داده، ظاهر شده و از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند (1).

 

دولت ایران ترورهایی را که داعش در هفته گذشته در بروکسل انجام داد، فوراً محکوم کرد.  اینکه جمهوری اسلامی ایران این جنایات را محکوم کرده مایه خوشحالی است، اما در عین حال خبرهایی حاکی از حمایت جمهوری اسلامی از تروریستهای اسلامگرا منتشر شده است. هفته گذشته سایت "عدالت برای ایران" خبر از مراسم یادبود عماد مغنیه در بهمن ماه 1394 در تهران با شرکت انیس نقاش و کاظم دارابی، منتشر کرده است (2).

 

دولت آقای حسن روحانی لازم است که موضع خود را در مورد تروریسم اسلامگرا اعلام کند. نمی توان از یکسو جنایات تروریسم اسلامگرا را در بروکسل محکوم کرد، اما جنایات تروریسم اسلامگرا را علیه ایرانیان و دیگران، در نقاط دیگر گیتی، مورد حمایت قرار داد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هفتم فروردین ماه 1395
March 26, 2016

 

پانویس:

 

1. از کو کلاکس کلان تا داعش
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk.htm 

From KKK to Daesh
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk-english.htm 
 

3. عدالت برای ایران: مراسم سالگرد مرگ عماد مغنیه در بهمن ١٣۹۴ در تهران با شرکت کاظم دارابی و انیس نقاش
https://goo.gl/Z0llzm 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH