Sam Ghandchiسام قندچيترامپ، اسلام و سیاست خارجی آمریکا
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1128-islam-and-us.htm
  
 

Trump, Islam and US Foreign Policy
http://www.ghandchi.com/1128-islam-and-us-english.htm

 

روز گذشته آقای دونالد ترامپ در مصاحبه ای با سی اِن اِن گفت "من فکر می کنم اسلام از ما متنفر است" و تذکر داد که  سخت است بشود اسلام را از هواداران رادیکال آن جدا کرد (1). دیدگاه های آقای ترامپ درباره اسلام و مسلمانان سه ماه پیش مفصل بحث شد (2).

 

با اینحال آقای ترامپ درست می گوید که اگر سیاست خارجی آمریکا بر مبنای اغماض در برابر اسلام و تنها رد کردن نقض حقوق بشر توسط اسلامگرایان باشد، محکوم به شکست است. همچنین او درست می گوید که حمایت منفعل بسیاری از مسلمانان از اقدامات ضد غربی اسلامگرایان در خاورمیانه و نقاط دیگر قابل قبول نیست. اما طرد اسلام بمثابه خلافکار به همان اندازه ناموفق خواهد بود، چرا که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا خود را با اسلام بمثابه مذهبشان هم هویت می بینند.

 

اسلام مثل کمونیسم نیست که عده کمی معتقد به آن باشند، واقعیتی که اجازه داد استراتژی غرب مبنی بر تمرکز بر نقض حقوق بشر، موفقیت آمیز باشد. اسلام تعداد عظیمی پیروان مذهبی دارد، گرچه در دست اسلامگرایان بمثابه یک ایدئولوژی تمامیت خواه مورد استفاده قرار می گیرد. و زاویه برخورد آمریکا که تلاش برای تصمیم گیری در مورد اسلام خوب از اسلام بد است، شکست خورده است. از سوی دیگر، راه حل حمله به مسلمانان هم نیست.

 

ما باید از سکولاریسم حمایت کنیم یعنی این وظیفه دولت نیست که در کار تصمیم گیری بد و خوب هر مذهبی باشد. ایالات متحده بمثابه دولتی مدرن، چه در خاک کشور و چه در نقاط دیگر جهان، باید که از جدایی دولت و مذهب حمایت کند. ما پس از جنایات یازدهم سپتامبر، پانزده سال وقت داشتیم که ببینیم روشهای دیگر کار نکرده اند، چه رییس جمهور از حزب دموکرات بوده و چه از حزب جمهوریخواه. راه حل آغاز ابتکاری گلوبال برای سکولاریسم است (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیستم اسفند ماه 1394
March 10, 2016

 

پانویس:

 

1. Donald Trump: 'I think Islam hates us'
http://www.cnn.com/2016/03/09/politics/donald-trump-islam-hates-us

 

2. آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims.htm

 

Mr. Trump and the New Muslim Reality
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims-english.htm

 

3. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm

 

 Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH