Sam Ghandchiسام قندچيموضع رضا پهلوی و اکبر گنجی درباره اسرائیل و فلسطین
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1049-akbarganji-rezapahlavi-israel.htm

 

آقایان رضا پهلوی و اکبر گنجی، جدا از آنکه برداشت ما از برنامه سیاسی آنها و نتیجه اش برای ایران چه باشد، دو شخصیت مشهور در اپوزیسیون ایران هستند.

 

آقای رضا پهلوی اساساً در مورد اسراییل مواضعی شبیه رژیم محمد رضا شاه دارند، و با دولت اسرائیل نیز در مراوده می باشند، اما تا آنجا که می دانم با حکومت خودگردان فلسطین تماسی ندارند. آقای اکبر گنجی در این رابطه مواضعی شبیه رژیم جمهوری اسلامی دارند و نمی دانم که با دولت اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین مراوده ای دارند یا خیر.

 

واقعیت این است که هم مواضع رژیم گذشته و هم رژیم حال در ایران تا آنجا که به رابطه با اسرائیل و فلسطین مربوط می شود، برای ایران و ایرانی مسأله ساز بوده است. نظر خود را نیز در مورد موضع درست برای اپوزیسیون در این رابطه بحث کرده ام (1).

 

روز گذشته آقای اکبر گنجی دوباره بحث اسرائیل و فلسطین را به بهانه نظراتی که کاندیداهای ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه در آمریکا در مورد مسلمانان مطرح می کنند، پیش کشیدند (2). البته بدون شک با خیزش جهانی داعش و مبارزه ائتلاف گلوبال با آن، مسأله اسراییل و فلسطین اهمیت تازه ای در خاورمیانه و جهان پیدا خواهد کرد. ای کاش این دو شخصیت مشهور ایران در پرتو 37 سال تجربه بعد از انقلاب ایران و 27 سال تجربه پیش از آن، موضع خود را در رابطه با اسراییل و فلسطین، هم در مراوده آشکار و شفاف با آنها، و هم با اپوزیسیون و مردم ایران در میان می گذاشتند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
چهارم آذر ماه 1394
November 25, 2015

پانویس:

1. خطر جنگ جمهوري اسلامي و اسرائيل ..و اينکه اپوزيسيون چه کار ميتواند بکند
http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm

Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWarEng.htm  

 

2. اکبر گنجی: مسلمانان را به حیوانات خطرناک و سگ هار تبدیل نسازیم
http://www.radiozamaneh.com/247998

 

Akbar Ganji: Do Not Dehumanize Muslims and Liken Them to Dangerous Animals
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/do-not-dehumanize-muslims_b_8636904.html
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH