Sam Ghandchiسام قندچيچرا مادر ستار بهشتی وضعیت نرگس محمدی را خوب درک می کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1045-narges-mohammadi.htm  
 

ممکن است در نگاه اول تصور شود چون خانم نرگس محمدی برای دادخواهی ستار بهشتی در کنار گوهر عشقی بود، آنقدر خانم عشقی برای وضعیت حاضر نرگس محمدی دلواپس است و ضجه می زند. حقیقت آنکه گوهر عشقی مورد مشابهی را دیده، یعنی پسرش ستار بهشتی به رغم آنکه تهدیدی برای رژیم نبود اما نابود شد چون به اصطلاح مأموران امنیتی "لجباز" بود. این هم فقط مخصوص زمان حاضر نیست و جدا از همه دلائلی که برای کشته شدن دکتر حسین فاطمی گفته شده بسیاری معتقدند به اصطلاح "لجبازی" او که مأموران امنیتی رژیم شاه را کلافه می کرد دلیل کشته شدنش است. دکتر کریم سنجابی در کتاب "امیدها و ناامیدی ها" چنین نظری را در مورد قتل دکتر فاطمی مطرح کرده است.

 

شخصاٌ با نظر خانم نرگس محمدی در مورد پیگیری پرونده قتل ستار بهشتی اختلاف دارم (1) اما به تصور اینجانب وضعیت کنونی نرگس محمدی را مادر ستار بهشتی درست فهمیده که مقابل چشمان بهت زده همه ما ممکن است نرگس نیز نظیر ستار از دست برود. اگر نامه اخیر نرگس محمدی به دادستان را درباره ادامه تبعیض علیه زنان در زندان بخوانید، می بینید که او همچنان در حال افشاگری روشهای استبدادی در زندان های جمهوری اسلامی است و بسیار دقیق توضیح می دهد و شاید این نوشتار یکی از بهترین اسنادی باشد که درباره عفت اسلامی به روایت رژیم جمهوری اسلامی نگاشته شده است (2).

 

اما نرگس خود دارد نابود می شود و قوه قضاییه نیز نرگس را به خاطر دعوای با حسن روحانی رییس جمهوری، می خواهد قربانی کند (3). جنبش سیاسی ایران نیازی به قربانی شدن ستار بهشتی دیگری ندارد و مسأله عاجل پیدا کردن راهی برای آزاد کردن فوری نرگس محمدی از زندان است.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
بیست و سوم آبان ماه 1394
November 18, 2015

پانویس:

1. پیشنهاد احداث بنای یادبود برای ستار بهشتی
http://www.ghandchi.com/853-sattar-beheshti.htm

 

2. نرگس محمدی خطاب به دادستان تهران: تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد
http://ehterameazadi.blogspot.de/2015/11/blog-post_234.html

 

3. زورشان به حسن روحانی نمیرسد، نرگس محمدی را می خواهند بکشند
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/blog-post_86.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH