Sam Ghandchiسام قندچيحقوق میراندا و ایرانیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1021-miranda-iranians.htm

 

بیست و اندی سال پیش در فوروم اس سی آی (1) در اینترنت دوستی بود که  "حقوق میراندا" را به شکل طنز هنگام خیرمقدم به شرکت کنندگان جدید در بحثها، خاطر نشان می کرد (2).

 

در چند روز اخیر اختلافی میان دو گروه از مدافعان حقوق بشر بر سر نحوه مطرح کردن موضوعی جهت دفاع از یک زندانی مدنی در ایران بوجود آمده و بنظر میرسد منشاء هر دو دیدگاه نیز خود آن زندانی است. در آمریکا قرائت حقوق میراندا هنگام بازداشت هر متهمی از وظائف پلیس است. شاید برای ایران بهتر است در این مورد آگاه سازی شود.

 

خوشبختانه بتازگی شماری سایت مشاوره حقوقی برای فعالان سیاسی و مدنی در اینترنت بوجود آمده است. مثلاً چندی پیش صفحه فیسبوکی زیر توجهم را جلب کرد که البته شخصاً با مؤسسان آن آشنایی ندارم (3).

 

اینگونه اقدامات حقوقی کمک مهمی برای فعالان سیاسی و مدنی است و امیدوارم حقوقدانان قادری نظیر خانم شادی صدر در مؤسسه "عدالت برای ایران" بتوانند امکاناتی برای اینگونه مشاوره ها جهت کمک به فعالان و دیگر کسانی که با اتهامات مختلف حقوقی روبرو می شوند، فراهم کنند (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیستم مهر ماه 1394  
October 12, 2015

 

پانویس:

 

1. هوشيار نراقی: گذری كوتاه در تاريخ ايرانيان در اينترنت (تاریخ اس سی آی)
http://www.ghandchi.com/gozari.htm

 

2. حقوق میراندا
https://goo.gl/qb4Ljh

 

3. مرکز مشاوره فعالان مدنی-سیاسی
https://www.facebook.com/moshaver.shahrvand

 

4. عدالت برای ایران
https://www.facebook.com/JusticeForIran

 

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH