Sam Ghandchiسام قندچيپدیده تازه ای در جنبشهای خاورمیانه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1001-middle-east-fesaad.htm

 

در قرن بیستم از یکسو دولتهای نومستعمره ای با حاکمان وابسته عروسکی وجود داشت و از سوی دیگر جنبشهای آزادی بخشی بودند که رهبرانشان پس از رسیدن به قدرت دیکتاتور شده بودند.

 

امروز در قرن بیست و یکم ما با پدیده تازه ای در خاورمیانه روبرو هستیم و آنهم جنبشهایی هستند که قبل از رسیدن به قدرت فاسد شده اند و شاید هیچوقت هم به قدرت نرسند اما از هم اکنون بعنوان عامل دولتهای دیگر عمل کرده و نقش گروه فشار را ایفا می کنند.

 

القاعده یمن نمونه جالبی است؛ علی عبدالله صالح سالها از آمریکا برای مبارزه با تروریسم پول می گرفت و بخشی از آن پول را به القاعده یمن می داد که با شیعیان زیدی بجنگند. داعش هم در سوریه ابتدا از بشار اسد پول می گرفت که جنبشهای مسالمت آمیز ضد دولتی را در خیابان ها سرکوب کند، بعداً از عربستان و قطر پول می گرفت تا بشار اسد را برکنار کند، سپس یاغی شد و با آمریکا به هم زد و با کمک ترکیه نفت می فروخت و حالا هم برده زن و گروگان به حراج می گذارد. حزب الله لبنان هم از ایران پول می گیرد.

 

درست است که در قرن بیستم نیز کمک های مالی کشورهای کمونیستی و سرمایه داری به جنبشهای مختلف وجود داشت اما تعلق ها ایدئولوژیک بود و جنبشها اساساٌ مستقل بودند. نمونه مشابه فساد گسترده ای را که امروز در جنبشهای خاورمیانه شاهد آنیم در قرن بیستم شاید فقط در کلمبیا می توان بیاد آورد که در نزدیکی با مافیای بین المللی، جریانی انقلابی عامل تجارت مواد مخدر شده بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
بیست و دوم شهریور ماه 1394
September 13, 2015

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH