تبریک برای برگزاری موفق چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/tabrik-beh-isd4.htm

 

دوستان گرامی، برگزاری چهارمین کنگره سکولار دموکراتها را در هامبورگ به شما و دکتر اسماعیل نوری علا تبریک می گویم. سی و هفت سال پیش اسلام سیاسی که از پیروزی جامعه مدرن در ایران ناخرسند بود توانست با جلب اعتماد مبارزان دموکراسی خواه، رهبری انقلاب 1357 را در ایران در دست گرفته و قدرت را در کشور قبضه کند. سی سال بعد نخستین قیام عمومی بزرگ مردم ایران علیه حکومت اسلامی با عنوان جنبش سبز در خرداد ماه 1388 برخاست که به رغم فداکاری های بی شمار مردم به دلیل رهبری اصلاح طلبان اسلامی به شکست انجامید. شما در خارج کشور نمادی از تلاش مردم ایران برای آزادی از کوکلاکس کلان اسلامی هستید که امروز ایران، منطقهء خاورمیانه و کل جهان را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده است. کوکلاکس کلان اسلامی می خواهد پیروزی جامعه مدرن در جهان را نابود کند، اما شما تلاش خود را بر حمایت از سازماندهی مردم جهت جدایی دولت و مذهب در ایران قرار داده اید. بیانیه ای را ضمیمه می کنم که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد تا همگی بتوانیم با امضای آن حمایت خود را از تلاش تاریخی مردم ایران برای بازپس گیری کشور از کوکلاکس کلان اسلامی اعلام کنیم.

سام قندچی

سی ام شهریور ماه 1395
September 20, 2016
 

 

 تبریک برای برگزاری موفق چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها
بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm


ما جمعی از سکولار دموکرات های ایران - که امضاء کنندگان این بیانیه دربارهء آینده ایران هستیم - معتقدیم که نتیجهء 37 سال دولت مذهبی در ایران تشدید استبداد، تبعیض های مختلف حقوقی، اقتصادی و انسانی و به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور بوده و وقت آن است که حکومت و مذهب در ایران کاملاً از هم جدا شده و سکولاریسم سیاسی در کشور برقرار شود. آنچه 37 سال گذشته ثابت کرده این است که هرگونه اصلاح دولت قادر نیست معضل اساسی نظام سیاسی را در ایران حل کند و آینده نگری نشان می دهد که لازمهء دموکراسی و پلورالیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی، تأسیس دولتی سکولار و دموکراتیک در کشور است. ما در کنار همهء مردم ایران به کمتر از جدایی کامل حکومت و مذهب رضایت نداده و بطور پیگیر این راه را تا نتیجه نهایی برقراری حکومتی سکولار در ایران ادامه می دهیم. ما حق خود می دانیم که این دیدگاه را دربارهء نظام سیاسی در ایران با مردم جهان نیز در میان گذاریم و اعلام کنیم که با هرگونه حکومت مذهبی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، در کشور مخالفیم.
سی ام شهریور ماه 1395 - بیستم ماه سپتامبر 2016

امضاهائی که تاکنون به دست ما رسيده است؛ اين ليست مرتباً به روز خواهد شد:
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm


همايون آريا - مجيد آژنگ - مهدی آشوغ - ميلاد آقائی - خيام ابراهيمی - زرتشت احمدی راغب - کاووس اديب - محسن استکی- مهرگان اسکوئی - عبدالرضا اسماعيل پور - رضا اسماعيلی - حسن اعتمادی - ناصر امين پور - حسين امينی - جهانگير انتظامی - مصطفی انوشا - محسن ايراندوست - افشين بابازاده - بهزاد بابائی - کامبيز باسطوت - حميدرضا برهانی عبدل بسطامی - يدالله بلدی - رحيم بندوئی - سعيد بهبهانی - احمد بهزادی - بابک بيداری - محمدرضا پاشنا - فريده پرتوی - ابراهيم پورباقر - فرهاد تالشی - گلن ترشيزی - حميد تهرانی - سعادت جغتائی - امير جوان - بهيه جيلانی - تقی چاووشی - بهنام چنگائی - پروين حسن پور - سامان حسينی - مهرداد حقيقت گو - محمد حوران پی - نريمان حيدری - رحيم خدائی - اسفنديار خلف - پريوش خوش ضمير - اسماعيل خوئی - مصطفی ديبامهر - سهيل ثابت راسخ - ابراهيم زنگنه - رضا درگاهی - شهرام درويش - امير دها - حميد دهقان - محسن ذاکری - بهرام رحمانی - پرستو رحيمی - حميدرضا رحيمی - محمدرضا رضائی پور - مهدی رضائی تازيک - ماردين رضائی کرد - رضا روزبهانی - داوود روحانی - حسن زرهی - ابراهيم زنگنه - اصغر سپهری - عليرضا سليمانی - غلام عباس شاه حيدری - آرشاک شجاعی - شهريار شجاعی - محمدمهدی شريفی - حسين شکری - آريو شهبانی - دارا صالح زاده - بدری صفوی - پيام طهماسبی - سياوش عبقری - مراد عزيزی - سعدی عظيميان - فائزه عليزاده - نويد فاضل - اصغر فتاحی - جهانگير فروهری - آريا قجر - صمد قره داغی ملاحاجلو - عباس قره گزلو - هوشنگ قهرمانلو - امير کامياب - زهره کريم زاده - علی کريم زاده - حسن کيانزاد - امير کيانی - خسرو گل سيرت - مهين سلطانی - محمد مهدی شريفی - حسين شکری - بهزاد صميمی - ماری صوفی - مانی طهمورث - حميدرضا قديانی - سام قن㸋چی - بهرام علی نسب - نسترن نيکی عليی - علی مازيار - ايرج متولی - سيامک محبی - سلام محمدی - محمود مرادخانی - فريبا مرادی - گلمراد مرادی - داريوش مريخی - سعيد مشتی - سيا مصلا - مراد معلم - مهدی مفخمی - احمد مقدم - نيما منتظری - مسعود منصوريان - آرش مهدوی - سهراب مهدی پور - شکوه ميرزادگی - انور ميرستاری - هرو نامداری - ناهيد ناهيد - شهباز نخعی - ليلا نورآئی - اميرحسين نوربخش - احمد نورمحمدی - علی نوری - اسماعيل نوری علا - مسعود نيک نژاد - احمد وحدانی - عبدالحميد وحيدی - تقی هاشمی - منوچهر يزديان - پيمان يعقوبی -

توضيح سردبير: در پی برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، آقای سام قندچی پيشنهاد کرده اند که اعلاميهء کوتاهی در مورد سکولار دموکراسی منتشر شود و علاقمندان زير اين سند را، بعنوان يک توافق ملی، امضاء کنند. همانطور که ملاحظه می کنيد من آن را امضاء کرده ام و از شما دعوت می کنم که اگر با مفاد روشن اين مختصر موافقيد از طريق ای ميل زير به من اطلاع دهيد تا امضای شما را نيز پای آن بگذارم.
با مهر و دوستی. اسماعيل نوری علا
enooriala@gmail.com
 


 

SEARCH

 

مطلب مرتبط

حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH