آیا سپاه پاسداران باید منحل شود؟

Should IRGC be Dissolved

http://bit.ly/2G4iier

 


 

نظر آقای آزادیبان از داخل کشور درباره سپاه پاسداران

https://parstorch.wordpress.com/

http://bit.ly/2HnboTp

irgc-dissolution

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Address of this page

http://www.ghandchi.com/sepah.htm

آدرس این صفحه