Sam Ghandchiسام قندچينفت ارزان سعودی برای نگهداشتن آمریکا در عراق و سوریه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/842-saudi-oil.htm

 

Saudi Cheap Oil to Keep US in Iraq and Syria

http://www.ghandchi.com/842-saudi-oil-english.htm

 

تا حالا همه می دانند که عربستان سعودی در شش ماه گذشته بهای نفت را پایین آورده است، اما امروز باور عمومی بر این است که انگیزه آنها از این کار حفظ و بدست آوردن سهم بیشتر از بازار به قیمت از میدان به در کردن و ورشکستگی تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا بوده، که شدیداً به وامهای موسوم به جانکباند با بهره های سرسام آور، متکی هستند (1).

 

برخی تحلیلگران تصور می کنند عربستان سعودی همه این کارها را برای اعمال فشار بر ایران و روسیه انجام می دهد. تی بون پیکنز که در مورد تولید شیل بسیار مطلع است اذعان می کند که عربستان با ذخیره بزرگ ارزی که در اختبار دارد قادر است ده سال ضرر دهد. آقای پیکنز فکر می کند بقیه اوپک و روسیه که از چنین امکانات مالی برخوردار نیستند، واکنش نشان خواهند داد (2).

 

گرچه رقابت با نفت شیل واقعی است اما عربستان سعودی ممکن است بیش از آمریکا از آن سود ببرد. اعمال فشار بر اعضای دیگر اوپک و روسیه نیز درست است اما چیز تازه ای نیست. آنها رقابت می کنند و همکاری. و قدرت عربستان سعودی برای تحمل ضرر مالی برای 10 سال جهت هدفی مهمتر درست است، اما هدف بالاتر سعودی ها چیز دیگری است!

 

سعودی ها دیدند که آمریکا پس از تجربه لیبی در سوریه درگیر نشد. به عبارت دیگر هنگامیکه جنگ در لیبی بالا گرفت، بهای نفت در آمریکا بالا رفت و دخالت نظامی تازه در خاورمیانه، افکار عمومی در آمریکا را به وحشت انداخت (جالب است اشاره کنیم که مدت زیادی ازآن تاریخ نگذشته است و تولید نفت شیل از آنزمان تا حال تغییر چندانی نکرده است). از قضای روزگار قذافی سریع از قدرت ساقط شد پیش از آنکه آمریکا با دوران دیگری از جنبش های ضدجنگ روبرو شود. اما آمریکا از دخالت مستقیم در سوریه که کانون بحران بعدی در خاورمیانه بود، اجتناب ورزید. بنابراین عربستان و قطر مجبور شدند تنها به جنگ بشار اسد و عوامل ایران در سوریه بروند. و موفق نشدند. در عوض با مسأله دیگری روبرو شدند و آنهم داعش بود که مزید بر علت شده بود (3).

 

عربستان حضور آمریکا در عراق و سوریه را بمثابه راه حل وضعیت خود در خاورمیانه می بیند. آمریکا می تواند سپری باشد در برابر فشارهای ایران و همچنین می تواند در سوریه با داعش بجنگد و به شکلی به دولت بشار اسد نیز پایان دهد همانگونه که به دولت نوری المالکی در عراق پایان داد. تنها اتفاقی که می توانست دخالت آمریکا را در عراق و سوریه متوقف کند بالا رفتن قیمت نفت بود که فوراً افکار عمومی در امریکا را علیه چنین دخالت نظامی بر می انگیخت. سعودی ها با پایین نگهداشتن بهای نفت تا حالا قادر بوده اند از چنین فرجامی پیشگیری کنند.

 

برای عربستان سعودی مسأله ای نیست که آمریکا برای مقابله با داعش یا برای تغییر در دولت سوریه، با ایران همکاری کند. تا زمانیکه حضور آمریکا در عراق و سوریه برقرار ماند، عربستان احساس امنیت می کند و آماده است بهای آن را بپردازد و در شش ماه گذشته با پایین آوردن شدید قیمت نفت بهای این حضور نظامی را پرداخته است. البته، این استراتژی بسیاری عوارض جانبی دیگر دارد که لزوماً هدف سعودی ها نبوده، یا که برایشان مهم نیست.

 


سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
چهاردهم آذرماه
1393
December 5
, 2014
 

پانویس:

 

1. Oil prices plunge. Is a shale bubble bursting
http://www.csmonitor.com/Environment/Energy-Voices/2014/1203/Oil-prices-plunge.-Is-a-shale-bubble-bursting


2.
Oil tycoon T. Boone Pickens predicts return to $100 a barrel
http://www.marketwatch.com/story/oil-tycoon-t-boone-pickens-predicts-return-to-100-a-barrel-2014-12-02


3. عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود
http://www.ghandchi.com/823-saudi-shah.htm 

 

 

مقاله مرتبط:

شاید نتیجه ناخواسته حمله شارلی ابدو
http://www.ghandchi.com/858-charlie-hebdo-result.htm

 

متون برگزیده:

http://featured.ghandchi.com

 

 

Web ghandchi.com