Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit

 

Sam Ghandchiسام قندچيایران: آنتن، پولتيک و پارازيت
سام قندچي

http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm

English Text متن انگليسي
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm

سه ماه پيش نکاتی را در مورد برداشت های مردم در داخل کشور درباره خارج و مشخصاً برنامه های تلويزيون های فارسی خارج کشور، مطرح شد (1).

شايد برای تهيه کنندگان جالب باشد که بدانند بينندگان داخل ایران درباره دو برنامه طنز تلويزيونی خارج کشور به نام های آنتن و پولتيک چه می گويند.

برنامه آنتن توسط سامان اربابی و همکارانش تهيه شده و صدای آمریکا آن را پخش می کند. برنامه پولتيک توسط کامبیز حسینی و همکارانش تهيه می شود و راديو فردا  آن را پخش می کند. کامبيز حسینی و سامان اربابی در گذشته هرهقته برنامه طنز تلويزیونی موفقی را بنام پارازیت تهیه می کردند که از تلویزیوی صدای آمریکا پخش می شد. پارازيت شاید پربیننده ترین برنامه در تاریخ برنامه های تلویزيونی فارسی خارج کشور بود.

اکثر کسانیکه در ایران به تلویزیون های ماهواره ای دسترسی دارند نام هر دو برنامه آنتن و پولتیک را شنیده اند. اما اساساً بینندگان اولی با دومی تفاوت دارند و انتخاب آنها نيز بسيار آگاهانه است.

بینندگان برنامه آنتن سامان اربابی را جوانان تشکيل می دهند که معتقدند برای حل مسائل اجتماعی در ایران باید به راه های نو اندیشید و اهمیتی نيز برای بحث در مورد غلط و درست بودن روش های کنونی جمهوری اسلامی يا اصلاح آن قائل نیستند و خواهان جستجو فراسوی واقعيت کنونی ایران هستند.

بینندگان برنامه پولتیک کامبیز حسینی اکثراً بالای 25 سال سن دارند و لزوماً اصلاح طلب نیستند اما نه تنها بحث در مورد روشهای جاری دولت را مفید می دانند بلکه از مطرح شدن این موضوعات توسط کامبیز حسینی گوئی احساس می کنند باری از دوش آنها برداشته شده است. آنها در واقع حرف دلشان را از زبان کامبیز حسینی می شنوند. گاهی پیش خود فکر می کنم شاید طرح هر دو زاویه در پارازیت یعنی برنامه مشترک سامان اربابی و کامبیز حسینی حکایت از نوعی همکاری دو نسل در میان ایرانیان برای راهیابی آینده داشت.

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
پنجم مردادماه 1393
July 27, 2014

پانويس:
1. http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm

 

 

 

Web ghandchi.com