Sam Ghandchiسام قندچي تسليت به خانواده و دوستان دکتر امين فکرت

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/788-amin-fekrat.htm

 

great-falls-va-mashhad-university

 

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

رودکی

 

چند لحظه پيش خبر درگذشت آقای دکتر محمد امين فکرت را در سايـت صدای آمريکا خواندم (1).  متأسفانه در دوسال اخير به دليل گرفتاری های زياد شخصی توفيق تجديد ديدار با اين همکار قديمی صدای آمريکا ميسر نشد و با نهايت تأثر اکنون از درگذشت وی مطلع شدم. زمانی که شب ها تا صبح در صدای آمريکا کار می کردم بحث های زيادی را با يکديگر در مورد تاريخ معاصر ايران داشتيم و بسياری از تجربه های دست اولی را که اين دوست گرامی از انقلاب و مهاجرت با اينجانب در ميان گذاشت در هيچ کتابی نميتوان يافت. اميدوارم روزی بتوانم در مورد خاطرات آن عزيز بنويسم. درگذشت اين انسان بزرگ را به همسر و فرزندان و همه خانواده و دوستان او تسليت می گويم و برايشان آرزوی صبر دارم. يادش زنده باد.


سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
چهارم تير ماه 1392

June 25, 2013

 

پانویس:

 

1. صدای آمریکا: محمد امین فکرت همکار صدای امریکا درگذشت

http://ir.voanews.com/content/voa-fekrat/1688766.html

https://www.youtube.com/watch?v=QOgJa5_j-Ig

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH