Condolences to Family and Friends of Dr. Mohammad Amin Fekrat

Sam Ghandchiسام قندچيتسليت به خانواده و دوستان دکتر امين فکرت

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/788-amin-fekrat.htm

 

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

رودکی

 

چند لحظه پيش خبر درگذشت آقای دکتر محمد امين فکرت را در سايـت صدای آمريکا خواندم:

 

http://ir.voanews.com/content/voa-fekrat/1688766.html
 

متأسفانه در دوسال اخير به دليل گرفتاری های زياد شخصی توفيق تجديد ديدار با اين همکار قديمی صدای آمريکا ميسر نشد و با نهايت تأثر اکنون از درگذشت وی مطلع شدم. زمانی که شب ها تا صبح در صدای آمريکا کار می کردم بحث های زيادی را با يکديگر در مورد تاريخ معاصر ايران داشتيم و بسياری از تجربه های دست اولی را که اين دوست گرامی از انقلاب و مهاجرت با اينجانب در ميان گذاشت در هيچ کتابی نميتوان يافت. اميدوارم روزی بتوانم در مورد خاطرات آن عزيز بنويسم. درگذشت اين انسان بزرگ را به همسر و فرزندان و همه خانواده و دوستان او تسليت می گويم و برايشان آرزوی صبر دارم. يادش زنده باد.


سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
چهارم تير ماه 1392

June 25, 2013

 

*ويديو صدای آمريکا

https://www.youtube.com/watch?v=QOgJa5_j-Ig