Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

Stopping High-Speed Internet Aims At Private Capital

http://www.ghandchi.com/455-HiSpeedInternet-plus.htm

Sam Ghandchiسام قندچيتوقف اينترنت پر سرعت هدفش سرمايه خصوصي است

سام قندچي 

 

چند روز پيش دولت احمدي نژاد سرويس اينترنتي پر سرعت را براي اکثر کاربران در ايران ممنوع اعلام کرد و اين اقدام را کوشش ديگري در جهت فيلترينگ اينترنت وانمود کرد.  هرچند اين دليل خود عذر بدتر از گناه است وليکن دليل اصلي اين اقدام دولت بنظر من فيلترينگ نيست و اين تصميم حمله عمده ديگري از طرف دولت احمدي نژاد به سرمايه خصوصي در ايران است.  ولي اجازه دهيد اول توضيح دهم که چرا اين اقدام تازه هدفش فيلتريگ نيست.

 

من در گذشته به اندازه کافي درباره فيلترينگ توضيح داده ام و همين دوهفته پيش مقاله مفصلي درباره فيلترينگ منتشر کردم [http://www.ghandchi.com/452-filtershekan2.htm].  فيلترينگ اساساً راهي براي مسدود کردن اينترنت بر روي کاربران عادي است چرا که کاربران متبحر هيمشه ميتوانند راهي براي دسترسي به اينترنت بيابند، همانطور که توقيف روزنامه ها راهي براي مسدود کردن اطلاعات به مردم عادي است و افراد متبحر به راه هاي گوناگون هميشه اخبار را بدست مياورند آنگونه که در اوج ديکتاتوري در آلمان نازي يا روسيه استاليني اخبار را افراد آگاه و متبحر در اين جوامع بدست ميآوردند.

 

اما اکثريت قريب به اتفاق کاربران اينترنتي تا مدتها نه تنها در ايران، بلکه در همه دنيا بخاطر مخارج، کاربران اينترنت کم سرعت هستند و نه اينترنت پر سرعت.  در نتيجه از آنجا که فيلترينگ هدفش مردم عادي است، سانسور اينترنت هم براي مردم يعني تمرکز برروي کاربراني که از اينترنت کم سرعت استفاده ميکنند و نه آنهائي که از اينترنت پر سرعت بهره ميبرند.

 

اگر هم کسي فکر کند که کاربران اينترنت سرعت بالا ميتوانند با ايجاد سرور براي ديگران مطالب فيلتر شده را فراهم کنند و به اين علت سد کردن آنها از چنين کاري جلوگيري ميکند، اينهم نميتواند دليل اين اقدام دولت، باشد، چرا که آن کسانيکه متبحر هستند و ميتوانند آن کار را بکنند با اقدام دولت دسترسي شان به اينترنت سرعت بالا از بين نميرود.  و اگر هم هدف جلوگيري از آنها در دسترس قرار دادن محتواي اينترنتي از طريق سرور در داخل ايران به کاربران عادي باشد، دوباره فيلتر آن سايت ها هم نظير فيلتر ديگر سايتهاي خارج و داخل از طريق متدهاي موجود انجام ميشود چرا که افراد متبحر را با چنين شيوه هائي نميشود سد کرد، همانگونه که امروز هر ويدئوئي در بازار سياه در ايران موجود است و در همه جا توزيع ميشود.  در واقع متخصصين فيلترينگ رژيم که به ادعاي خودشان 10 ميليون سايت را فيلتر کرده اند و سرمايه گذاري هاي هنگفتي براي اين کار کرده اند، همه اين چيزها را ميدانند و مطمئناً با علم به همه اين موضوعات چنين پيشنهاد توقف اينترنت پر سرعت را به دولت براي خاطر فيلترينگ آنها نداده اند.

 

اگر هم کسي فکر کند که اين اقدام بخاطر جلوگيري از ديدن تلويزيون و مطالب ويدئوئي بر روي اينترنت است که اکثر بينندگان اساساً از همان خطوط اينترنت کم سرعت براي "داونلود" استفاده ميکنند و بطور زنده مطالب ويدئوئي را تماشا نميکنند و دليلش هم دوباره قيمت است و اين حتي درباره اکثريت کاربران در آمريکا هم صدق ميکند تا چه رسد به ايران که هنوز از خطوط تلفن معموليPOTS براي اينترنت استفاده ميکنند که خيلي ارزان است.

 

پس چرا جمهوري اسلامي به اين کار دست زده است و اين عذر بدتر از گناه را آورده است که گوئي هدفش فيلترينگ است؟  من دليل اين موضوع را در زير توضيح ميدهم.

 

***

 

اساساً در صنعت ارتباطات تنها بخش هاي سود آور در زمان حاضر اينترنت پر سرعت و شبکه هاي بيسيم هستند.  بسياري از شرکت هاي خصوصي که در اين عرصه ها حضور مؤثر نداشتند در چند سال اخير نابود شدند.  در واقع پنج سال گذشته سخت ترين دوران تله کام در اقتصاد جهاني بوده است و بسياري از شرکت هائي که در اين عرصه بودند با پائين رفتن درآمد هاي خطوط تلفني "صدا" که براي اينترنت سرعت پائين هم به کار ميروند، ورشکست شدند.  حتي آي_تي هم در چند سال اخير بخاطر *عدم* رشد تصاعدي کمپاني هاي دات کام در تجارت اينترنتي که قبلاً انتظار آن ميرفت، شديداً سقوط کرد، و بسياري از شرکت هاي بين المللي در آن رشته و نيز کارمندان آي_ـتي در شرکت هاي ديگر بيکار شدند.  در پيشرفته ترين اقتصادهاي اطلاعاتي در دنيا نظير آمريکا و اروپا اين روند هنوز ادامه دارد و در واقع در رابطه با حرفه هاي آينده در اين کشورها ديگر کمتر توجه به اينترنت است و اکثراً توجه به عرصه هائي نظير ننوتکنولوژي [http://www.ghandchi.com/306-Nano.htm] و ژنتيک است.  از موضوع دور شدم، به اصل بحث بر گردم.

 

روند بالا در ايران تازه شروع شده است.  يعني سود آور ترين بخش اقتصاد اطلاعاتي ايران اکنون در اينترنت پر سرعت است و با ممنوع شدن آن، شرکت هاي خصوصي که در آن عرصه فعال هستند و نيز مؤسسات خصوصي که با استفاده از سرويس آنها در کار تجارت اينترنتي مشغولند، ورشکست خواهند شد.  البته بعداً با ضوابطي خود شرکت مخابرات يا بعضي از بنياد ها که عهده دار اينترنت پر سرعت بشوند، اين بخش پر سود در ارتباطات را تصاحب خواهند کرد و همان اينترنت پر سرعت را با ضوابط تازه خواهند فروخت.

 

به اين صورت در يک عرصه بسيار مهم اقتصادي ديگر دولت احمدي نژاد سرمايه خصوصي ايران را نابود و درآمد صاحبان آن را در اختيار دولت و مؤسسات دولت مجازي يعني بنيادها، قرار خواهد داد.  بنظر من هدف اين طرح توقف اينترنت پر سرعت چنين است.

 

با گذشت بيش از يکسال از دولت احمدي نژاد جمهوري اسلامي بيش از پيش به مؤسسات خصوصي ضربه ميزند.  با انتصاب مقامات امنيتي به وزارت خانه هاي مختلف و واگذاري مؤسسات گوناگون نظير سازمان برنامه به آنها، اقدامات ضد بخش خصوصي از سوي اين دولت گام به گام ادامه مييابد، همانگونه که ستيز با مدرنيسم توسط رژيم 27 سال است که گام به گام ادامه دارد.  اين دولت نظير کل جمهوري اسلامي نميتواند در جامعه ايران که گذشته پيشرفته اي داشته است يکباره مثل اوگانداي عيدي امين عمل کند و مجبور است با فراز و نشيب اين اقدامات را انجام دهد.

 

جمهوري اسلامي همه اين سالها دو دولت موازي را حفظ کرده است.  مثلاً از همان ابتدا، خميني به موازات گرفتن کنترل ارتش، سپاه پاسداران را نيز به وجود آورد. دولت احمدي نژاد نيز در اولين ماه هاي به قدرت رسيدنش به سپاه پاسداران قراردادهاي مالي بزرگ اعطا کرد تا بنيه مالي مستقل از دولت رسمي براي آن تشکيلات ايجاد کند.  بنظر من ضربه زدن به بخش خصوصي همراه با تقويت دولت مجازي و دولت رسمي از سوي دولت احمدي نژاد ادامه خواهد يافت و ما بايستي منتظر ديدن اعطاي بيشتر بخش هاي سودآور اقتصادي به هر دولت رسمي و مجازي باشيم، بويژه با برقراري تحريم بر روي ايران ديگر رژيم نيازي به بهانه کردن فيلترينگ نخواهد داشت و از دلائل ملي و امنيتي براي تصاحب عرصه هاي موجود سرمايه خصوصي استفاده خواهد کرد.

 

 

به اميد ايجاد جبهه متحد سکولار در ايران

 

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 29 مهر 1385

October 21, 2006

 

 متن مقاله به انگليسي

http://www.ghandchi.com/455-HiSpeedInternetEng.htm

 

مطالب مرتبط

http://www.ghandchi.com/452-filtershekan2.htm

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

Web ghandchi.com